Grootoorvleermuis in winterslaap.

Waakzaam vanwege vleermuisschimmels

Zoogdiervereniging
16-MEI-2009 - Uit het noordoosten van de Verenigde Staten kwamen afgelopen jaren berichten over massale sterfte onder vleermuizen in winterverblijfplaatsen. Als mogelijke oorzaak van deze sterfte werd White Nose Syndrome (WNS) genoemd. Dit is een schimmelinfectie waarbij rond de neus en op de oren, armen en vlieghuid witte schimmelgroei optreedt. Komt deze schimmelinfectie ook bij vleermuizen in Nederland voor?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op zaterdag 16 mei 2009

Uit het noordoosten van de Verenigde Staten kwamen afgelopen jaren berichten over massale sterfte onder vleermuizen in winterverblijfplaatsen. Als mogelijke oorzaak van deze sterfte werd White Nose Syndrome (WNS) genoemd. Dit is een schimmelinfectie waarbij rond de neus en op de oren, armen en vlieghuid witte schimmelgroei optreedt. Komt deze schimmelinfectie ook bij vleermuizen in Nederland voor?

 
In diverse landen van Europa, ook in Nederland, werden de afgelopen jaren enkele dieren met een dergelijke schimmel gevonden, maar grote sterfte bleef gelukkig uit en het aantal dieren met schimmelverschijnselen was zeer beperkt. Bovendien is het verschijnsel beperkt tot maar één object in de duinen van Zuid-Holland.

Winter 2008-2009
Toch bleven we alert, en daarom vroegen we de mensen die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring overwinterende vleermuizen tellen, deze winter WNS-achtige verschijnselen onmiddelijk te melden. Er werden door de NEM-wintertellers een of twee gevallen van vleermuizen met schimmels rond de neus gemeld, waaronder een dood dier. Dat dier is naar specialisten gestuurd voor analyse: gaat het om dezelfde schimmel als in de VS werd aangetroffen bij White Nose Syndrome? En betekent dat dat ons in Europa een dergelijke sterfte te wachten staat?

Internationale afstemming
In heel Europa zijn vleermuisonderzoekers waakzaam: tellers van winterverblijven van vleermuizen zijn extra attent gemaakt op dit verschijnsel. Tijdens een bijeenkomst van vleermuiswerkers deze week werd een protocol van verzamelen van monsters onderling afgestemd, en er werd een richtlijn opgesteld waarin wordt aangegeven hoe bij vondst van WNS de verspreiding van de schimmel door mensen zo klein mogelijk gehouden kan worden. Daarnaast worden waarnemingen uitgewisseld.

Een uitgebreid artikel over het White Nose Syndrome verschijnt binnenkort in het tijdschrift Zoogdier.

Tekst: Jasja Dekker, www.zoogdiervereniging.nl
Foto: archieffoto gezonde vleermuis, Rollin Verlinde, www.vilda.photo.net