meerval

Jonge meervallen gevonden

Stichting RAVON
8-OKT-2009 - Berichten over een monsterlijk grote, alles verslindende, mensetende meerval duiken regelmatig op in het nieuws. Dat de meerval meters groot en tientallen kilo’s zwaar wordt wisten we al. De recente vondst van piepjonge meervalletjes is echter heel bijzonder. Het bewijst dat deze soort zich ook in ons land succesvol voortplant.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 8 oktober 2009

Berichten over een monsterlijk grote, alles verslindende, mensetende meerval duiken regelmatig op in het nieuws. Dat de meerval meters groot en tientallen kilo’s zwaar wordt wisten we al. De recente vondst van piepjonge meervalletjes is echter heel bijzonder. Het bewijst dat deze soort zich ook in ons land succesvol voortplant.

De meerval is in opkomst. Hengelaars en beroepsvissers vangen ze steeds meer en alleen al in Gelderland leven er tienduizenden, zo was deze zomer nog in het nieuws. Het is een opmars die in de jaren negentig is ingezet. Dat het zo goed gaat met deze soort wordt toegewezen aan de verbeterde waterkwaliteit. Aangenomen kan worden dat ook uitzettingen en ontsnappingen uit kwekerijen een belangrijke rol spelen bij de opkomst van de meerval in Nederland. De grote aantallen duiden op een succesvolle voortplanting in ons land. Veel harde bewijzen daarvan zijn er echter nog niet. Dat maakt de recente ontdekking van jonge meervallen in een kolk nabij Nijmegen dan ook bijzonder. De visjes, die zich verscholen in de vegetatie en onder boomstronken in de oeverzone, werden gezien tijdens een bemonstering van de kolk door vrijwilligers van RAVON.

Of de volwassen meerval in deze kolk van nature voorkomt, dan wel is uitgezet, is onduidelijk. Opmerkelijk is wel dat deze zich er voortplant. Warm water van tenminste 18 graden Celsius is hierbij belangrijk. Voeg daarbij een ondiepe oever met vegetatie waar een nest gebouwd kan worden en alle ingrediënten zijn aanwezig voor de komst van een nieuwe generatie meervallen. Onder gunstige omstandigheden groeit de meerval snel. Zo kan het dat de jonge meervalletjes in de kolk bij Nijmegen al binnen enkele weken bijna tien centimeter groot waren. Een meerval kan erg oud worden. Wellicht dat één van de pas ontdekte jonge meervalletjes in het jaar 2040 als monster het nieuws weer haalt.

Foto boven: één van de pas ontdekte jonge meervallen
Foto onder: een volwassen meerval

Tekst en foto: Frank Spikmans, RAVON