oehoe jong

Oehoe-jong webcamnest gezenderd

Vogelbescherming Nederland
15-MEI-2010 - Eén van de oehoejongen uit het webcamnest op Beleefdelente.nl heeft vandaag een zender ontvangen. Met de zender hoopt de oehoewerkgroep Nederland meer te weten te komen over de leefgebieden van deze uilen. Op die manier kan de oehoe in ons land beter beschermd worden.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Eén van de oehoejongen uit het webcamnest op Beleefdelente.nl heeft vandaag een zender ontvangen. Met de zender hoopt de oehoewerkgroep Nederland meer te weten te komen over de leefgebieden van deze uilen. Op die manier kan de oehoe in ons land beter beschermd worden.

In Nederland komen momenteel zeven paar oehoe’s voor, een deel daarvan broedt in een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Eén van deze paartjes is sinds maart via internet te volgen op www.beleefdelente.nl van Vogelbescherming Nederland. Het paar kreeg live voor het oog van de camera drie jongen, waarvan er nu één gezenderd is.

Foto: Gejo Wassink

Door de zender is het webcamjong een jaar lang op de voet te volgen. Leden van de oehoewerkgroep, onder leiding van Gejo Wassink, volgen sinds een aantal jaar het wel en wee van verschillende gezenderde oehoe’s. Op die manier krijgen de vogelbeschermers inzicht in de gebieden die de oehoe’s aandoen op weg naar het winterkwartier. Ook komen ze te weten op welke manier deze uilen hun routes afleggen. Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer zijn blij dat het jong nu gezenderd is, zodat de oehoe als soort in de toekomst beter beschermd kan worden.

Het jong uit het webcamnest heeft geen last van de zender. Het 40 gram zware zendertje zit als een rugzakje op zijn lijf vast. Een oehoejong van twee tot drie kilo kan dat kleine beetje extra gewicht gemakkelijk dragen. De zender valt na ongeveer één jaar vanzelf af, omdat de schouderbandjes dan zijn vergaan.

De oehoe is met een lengte van 60 tot 75 cm en een spanwijdte van meer dan 1,5 meter de grootste Europese uilensoort. Na de Tweede Wereldoorlog was de oehoe in Europa bijna uitgestorven. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn onder andere in Duitsland oehoeparen geherintroduceerd. Deze herintroductie is geslaagd. De Duits-Belgische populatie heeft inmiddels Zuid-Limburg en de Achterhoek bereikt. 

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Gejo Wassink, oehoewerkgroep Nederland