Fluiter

Een goed fluiterjaar?

Sovon Vogelonderzoek Nederland
18-MEI-2010 - Struinend door de vogelwaarnemingen op het internet van de afgelopen dagen, lijkt er toch weer eens iets goeds te melden uit de vogelwereld. Het zou namelijk wel eens een goed fluiterjaar kunnen worden. En dat is mooi nieuws, want de fluiter heeft het niet zo heel gemakkelijk. Bovendien is hij bang voor muizen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 18 mei 2010

Struinend door de vogelwaarnemingen op het internet van de afgelopen dagen, lijkt er toch weer eens iets goeds te melden uit de vogelwereld. Het zou namelijk wel eens een goed fluiterjaar kunnen worden. En dat is mooi nieuws, want de fluiter heeft het niet zo heel gemakkelijk. Bovendien is hij bang voor muizen.

De fluiter is één van de vele trekvogels die in ons land broeden, maar niet overwinteren. Elk jaar vanaf eind april keren de fluiters terug uit Afrika. Ze broeden in de loofbossen en hebben een voorkeur voor beukenbos met enkele jongere bomen er tussen. Hun zang is zeer kenmerkend en bijzonder fraai. Het is een soort triller die om de zoveel seconden ten gehore wordt gebracht. Daarbij begint de fluiter eerst een beetje voorzichtig en pruttelend, om te eindigen in een opgewonden triller waarbij hij zijn kop achterover houdt.

Foto: IVN Vecht en PlassengebiedDe laatste jaren is de fluiterstand min of meer gelijk gebleven na een eerdere vrije val halverwege de jaren negentig. Dit staat vermeld in het het laatste broedvogelverslag van SOVON. En dat terwijl het in de jaren '80 nog bergopwaarts ging met de fluiter. Sterke jaarlijkse fluctuaties in aantal zijn echter bekend van deze soort, vooral in de wat minder rijke gebieden.

Een interessant artikel op natuurpunt.be laat zien dat mogelijk een verband bestaat tussen fluiters en muizen. Volgens resultaten van dertig jaar onderzoek uitgevoerd in Bialowieza, één van de oerbossen in Polen, blijk dat fluiters stukken bos waar veel muizen voorkomen mijden. Als grondbroeders hebben fluiters last van muizen die hun nest kunnen plunderen, maar ook van de predatoren die weer op deze muizen afkomen. Bij aankomst van de fluiters in het beoogd broedgebied speuren de mannetjes de bosbodem af. Zien ze daar veel muizen rondlopen dan vertrekken ze weer en gaan op zoek naar muisarmere bosgebieden. De laatste jaren zijn slechte muizenjaren geweest, dus wie weet is dat van invloed op de huidige influx aan fluiters. Wat zit de natuur toch bijzonder in elkaar, nietwaar?

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Geluid: (c) ETI BioInformatics, SoortenBank.nl