cover Atlas Limburg Zoogdieren

Limburg uniek voor zoogdieren in Nederland

Zoogdiervereniging
9-JUN-2010 - Dit weekend is de nieuwe atlas Zoogdieren van Limburg verschenen. Uit de atlas blijkt dat Limburg een unieke provincie is voor in het wild levende zoogdieren. Je treft hier soorten die je nergens anders ziet zoals eikelmuis, hazelmuis en hamster. Maar ook in andere opzichten is Limburg een provincie rijk aan zoogdieren.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Dit weekend is de nieuwe atlas Zoogdieren van Limburg verschenen. Uit de atlas blijkt dat Limburg een unieke provincie is voor in het wild levende zoogdieren. Je treft hier soorten die je nergens anders ziet zoals eikelmuis, hazelmuis en hamster. Maar ook in andere opzichten is Limburg een provincie rijk aan zoogdieren.

De zuidelijke ligging en de bijzondere bodemgesteldheid maken met name het zuiden van Limburg bijzonder voor zoogdieren, vandaar de hoge score van maar liefst 70 soorten (waarvan 68 nog na 1980). Dat is 94 procent van de 75 landzoogdieren die Nederland na 1980 kent. Hieronder zijn soorten die nergens anders te vinden zijn zoals de eikelmuis, de hazelmuis en de hamster. Wild zwijn, edelhert en grote bosmuis zijn ook in maar weinig andere provincies te vinden.

Er zijn ook bijzondere terugkeerders. De wilde kat is in Limburg waargenomen, de bever doet het goed en er zijn zelfs al waarnemingen van de lynx. De laatste wolf werd trouwens in 1869 in Limburg gezien in de omgeving van Schinveld. En dan zijn er nog exoten als de Pallas' eekhoorn en de Siberische grondeekhoorn. Limburg is ook één van de provincies waar de das bijvoorbeeld goed vertegenwoordigd is. Een bijzondere provincie voor zoogdieren dus.

Cover Atlas Zoogdieren van Limburg (foto: Zoogdiervereniging)

De soort die in de meeste ‘hokken’ van de atlas voorkomt is de mol, die zich met zijn molshopen natuurlijk gemakkelijk verraadt. Daarnaast scoren ook konijn en haas hoog. De zeldzaamste zoogdieren van Limburg zijn eikelmuis, tweekleurige vleermuis en wilde kat.

Bijzonder aan de Limburgse atlas is dat trends zijn bekeken door middel van het vergelijken van de perioden 1980-1994 en 1994-2007. Acht soorten hadden in de tweede periode een grotere verspreiding dan in de eerste periode: bosmuis, eekhoorn, konijn, bever, wilde kat, wild zwijn, grijze grootoorvleermuis en de exoot Pallas’ eekhoorn. Bij drie soorten (hamster, hermelijn en eikelmuis) is de verspreiding afgenomen. Vier soorten verdwenen uit Limburg: grote en kleine hoefijzerneus, de mopsvleermuis en de relmuis (die alleen als verstekeling op menselijke transporten in Limburg terecht komt).

Overhandiging eerste exemplaar door Harry Tolkamp, de voorzitter van het Natuurhistorisch Genootschap, aan de gedeputeerde Ger Driessen (foto: Henk Heijligers)
De atlas Zoogdieren van Limburg is een initiatief van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en de Zoogdiervereniging. De provincie Limburg is de grootste financier. Het eerste exemplaar is 5 juni aangeboden aan gedeputeerde Driessen van Limburg.

Verkoopinformatie
De atlas kost € 36,00 en is te koop in de boekhandel en bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (tel. 0475-386470). U kunt de atlas bestellen door € 43,50 (€ 36,00 + € 7,50 verzendkosten) over te maken op ING-bankrekening 429851 ten name van het publicatiebureau van het NHGL. Vermeld daarbij 'Zoogdieratlas' en uw adresgegevens.

Tekst: het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en de Zoogdiervereniging
Foto: Henk Heijligers en Zoogdiervereniging