Zomervlinders blijven wat achter

De Vlinderstichting
12-AUG-2010 - Het aantal vlinder blijft deze zomer wat achter op het gemiddelde vanaf 1990. Vooral bruin zandoogje en zwartsprietdikkopje doen het slecht dit jaar. In het voorjaar vlogen de vlinders nog beter dan het gemiddelde.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het aantal vlinders blijft deze zomer wat achter op het gemiddelde vanaf 1990. Vooral bruin zandoogje en zwartsprietdikkopje doen het slecht dit jaar. In het voorjaar vlogen de vlinders nog beter dan het gemiddelde.

Zwartsprietdikkopje (foto: Kars Veling)Op meer dan 800 locaties in Nederland tellen vrijwilligers wekelijks vlinders. Dit gebeurt op vaste routes, en tijdens goede weersomstandigheden. Veel routes worden al vele jaren op dezelfde manier geteld waardoor we een goed overzicht van de vlinderstand hebben. Afgelopen voorjaar vlogen er meer vlinders dan normaal, met uitzondering van de natte en koude eerste helft van mei.

Na de gebruikelijke dip begin juni blijven de aantallen zomervlinders achter op het langjarig gemiddelde. Dat komt vooral doordat twee soorten het (veel) slechter doen dan normaal: het bruin zandoogje en het zwartsprietdikkopje. Met de laatste soort gaat het al jaren matig tot slecht, maar als de tekenen ons niet bedriegen zou dit wel eens het slechtste jaar voor het bruin zandoogje ooit kunnen worden. Natuurlijk vliegt hij op veel plekken, maar waar je er vorig jaar tientallen zag, zie je er nu enkele. De twee genoemde soorten zijn normaal gesproken in grote aantallen aanwezig en hun achteruitgang heeft dan ook duidelijk effect op het totaalbeeld. Ook het klein geaderd witje is wat minder talrijk dan normaal.

Gelukkig zijn er ook positieve berichten. Koevinkje en klein koolwitje doen het deze zomer goed. Het bruin dikkopje heeft een tweede generatie, wat ook niet ieder jaar voorkomt. En in uw tuin kunt u meer kleine vossen en dagpauwogen zien dan de afgelopen paar jaren. En dat maakt weer veel goed.

Aantal vlinders 2010 vergeleken met langjarige gemiddelde (Bron: NEM, Landelijk Meetnet Vlinders)

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur). Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting via telefoon of email.

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Kars Veling