GNU Free documentation License
14-AUG-2010 - Ik weet niet of het u ook opvalt, maar de laatste dagen zie ik regelmatig een specht vliegen, herkenbaar aan zijn diepgolvende vlucht met grotendeels gesloten vleugels en heel af en toe even vleugelflappend voor wat extra vaart. Ze zijn duidelijk aan het zwerven geslagen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 14 augustus 2010

Ik weet niet of het u ook opvalt, maar de laatste dagen zie ik regelmatig een specht vliegen, herkenbaar aan zijn diepgolvende vlucht met grotendeels gesloten vleugels en heel af en toe even vleugelflappend voor wat extra vaart. Ze zijn duidelijk aan het zwerven geslagen.

Grote bonte specht (foto: Marek Szczepanek)Nu het broedseizoen toch alweer even achter ons ligt, beginnen de meeste vogels het op de heupen te krijgen. De trekvogels maken zich klaar voor de lange tocht naar het zuiden, de standvogels (vogels die het jaar rond in ons land verblijven), zwerven wat rond in de omgeving op zoek naar een (tijdelijke) voedselbron zoals een lijsterbes waaraan nog vruchten hangen. De jonge vogels worden door hun ouders uit het territorium gegooid en gaan op zwerftocht naar een eigen plek om te wonen. Dit kan een geheel nieuwe plek zijn, maar ook een oud territorium van een soortgenoot die bijvoorbeeld dood is gegaan.

In deze tijd van het jaar wagen de bosvogels, waaronder de spechten, maar ook de boomklevers en boomkruipers zich buiten het bos op zoek naar voedsel en nieuwe woonplekken. Ze duiken dan op op locaties waar ze normaal niet of minder voorkomen, tot in steden en dorpen aan toe. De laatste dagen zie ik opvallend veel rondvliegende grote bonte spechten op plekken waar ik ze normaal niet zie. Wellicht heeft u die ervaring in uw eigen leefomgeving ook.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Marek Szczepanek, GFD-Licentie