Kleine wolfsklauw. Foto: BerndH, CC/GFD-Licentie

Keine wolfsklauw

FLORON
14-FEB-2011 - De laatste vindplaatsen van Kleine wolfsklauw in Drenthe zijn echt verdwenen. Dat blijkt uit naspeuringen die vrijwilligers van FLORON en de Werkgroep Florakartering Drenthe afgelopen jaar hebben uitgevoerd en data van Staatsbosbeheer.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

De laatste vindplaatsen van Kleine wolfsklauw in Drenthe zijn echt verdwenen. Dat blijkt uit naspeuringen die vrijwilligers van FLORON en de Werkgroep Florakartering Drenthe afgelopen jaar hebben uitgevoerd en data van Staatsbosbeheer.

Wolfsklauwen. Ze hebben wel wat van mossen, maar behoren tot de vaatplanten. In tegenstelling tot eerstgenoemde plantengroep beschikken ze over wortels en vaatbundels. Een belangrijk verschil in de plantenwereld. Het biedt ondermeer gelegenheid tot meer groei, maar daarvan hebben wolfsklauwen zich niet al te zeer bediend. Ze worden hooguit tien tot twintig centimeter cm hoog. Wolfsklauwen rekenen we, net als varens en paardenstaarten, tot de sporenplanten. Die voortplanting door middel van sporen hebben ze dan wel weer gemeen met mossen.

Kleine wolfsklauw (foto: BerndH)

We kennen in ons land verschillende wolfsklauwsoorten. Allen staan vermeld op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare planten. Ze gaan achteruit. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Wolfsklauwsoorten zijn om die reden ook opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn.

Kleine wolfsklauw (Lycopodium tristachyum) is in ons land een van de zeldzaamste en meest bedreigde uit deze groep. We kennen in ons land uit de afgelopen decennia slechts een handjevol groeiplaatsen. Algemeen is de soort in onze streken nooit geweest, maar in de tweede helft van de afgelopen eeuw nam het aantal vindplaatsen flink af. Het is dan ook een van de soorten uit het verspreidingsonderzoek van FLORON, waarin de actuele verspreiding van een groot aantal bedreigde soorten in kaart wordt gebracht. In Drenthe viel er wat betreft Kleine wolfsklauw weinig meer in kaart te brengen. In de regionale Flora-Atlas werd eerder al het vermoeden uitgesproken dat de soort hier (bijna) verdwenen was. De laatste bekende vondst stamt uit 1996. Helaas hebben gerichte naspeuringen in de afgelopen jaren daar geen verandering in kunnen brengen.

Mijn haperende toetsaanslag had het dus helaas bij het rechte eind: ‘Keine’ wolfsklauw in Drenthe…. Nou ja, geen Kleine dan .. Treurig, maar waar.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: BerndH, CC/GFD-licentie
Bron: Nieuwsbrief Werkgroep Florakartering Drenthe nr 46. December 2010