Wit hert waarschijnlijk ontsnapt damhert

Zoogdiervereniging
10-FEB-2011 - De waarneming van een wit hert in de Achterhoek krijgt een staartje. Geholpen door een aantal reacties is het beeld nu completer: waarschijnlijk gaat het toch om een wit damhert. Het dier ontsnapte bij een particulier toen hij werd opgejaagd door territoriale wilde ganzen met jongen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

De waarneming van een wit hert in de Achterhoek krijgt een staartje. Geholpen door een aantal reacties is het beeld nu completer: waarschijnlijk gaat het toch om een wit damhert. Het dier ontsnapte bij een particulier toen hij werd opgejaagd door territoriale wilde ganzen met jongen.

Op 2 februari berichtten we op Natuurbericht dat in augustus 2010 drie mensen van de Natuurwerkgroep KNNV Oost-Achterhoek een wit hert hadden gefotografeerd bij Beltrum. Na de melding op Natuurbericht kwamen er een aantal reacties binnen bij de Zoogdiervereniging.

Het witte hert (foto: Bianca Kobus)

Op grond van de vorm van de kop en de grootte van het dier is in eerste instantie geconcludeerd dat het om een edelhert ging. Navraag bij de waarnemers leverde op dat moment geen duidelijkheid op over de details van het achterwerk. Op een van de foto’s is echter iets te zien dat de punt van een lange staart zou kunnen zijn. Omdat het edelhert een zeer korte staart heeft zonder kwast is er naar aanleiding hiervan een discussie ontstaan of het niet om een damhinde zou gaan. Damherten hebben immers wel een lange staart.

Het bewijs: een lange staart (foto: Bianca Kobus)

De dagen erna bleef het afwachten of waarnemingen met overtuigend bewijs binnen zouden komen. Een zwervend wit dier zou toch meer meldingen op moeten leveren. We kregen uiteindelijk de melding binnen dat er bij een particulier in de buurt witte damherten zouden zijn ontsnapt. Bij navraag bleek dit inderdaad het geval.

“In juni/juli 2010 zijn drie witte damherten bij ons ontsnapt. De dieren werden opgejaagd door territoriale wilde ganzen met jongen en zijn van schrik over het hek gesprongen. Na deze ontsnapping hebben ze een paar maanden in de buurt rondgelopen. Ze zijn overgedragen aan de Faunabeheereenheid en uiteindelijk afgeschoten.” Aldus de heer Dijkman, houder van de herten.

Particulier Dijkman houdt damherten en woont op enkele kilometers van de plek van de waarneming uit augustus. Hij meldt dat de ontsnapte dieren zeer fors waren en vindt daarom verwarring met een edelhert niet zo vreemd. “Het waren relatief grote dieren. Dat ze voor edelherten zijn aangezien vind ik niet zo raar.”

Achtergrond
Damherten worden in Nederland veel gehouden. Er ontsnappen nog wel eens dieren en soms worden ze zelfs bewust los gelaten. Waarnemingen van damherten buiten de bekende leefgebieden zijn daardoor algemener en meer wijdverspreid dan die van het edelhert. Kleurvariaties komen bij damherten geregeld voor. Geheel zwarte of witte damherten komen veel vaker voor dan bij edelherten. Dit is een gevolg van inteelt onder gefokte dieren.

Gewone damherten met op de voorgrond een mannetje (foto: Paul van Hoof)

Het is waarschijnlijk dat de melding in augustus één van de ontsnapte damherten betreft en dat maakt de waarneming minder bijzonder. In bepaalde gevallen blijft het lastig vast te stellen om welke soort het gaat. Het voorbeeld van het witte hert toont aan dat je daarbij niet zorgvuldig genoeg kunt zijn.

Tekst: Sil Westra, Zoogdiervereniging
Foto’s: Bianca Kobus, Paul van Hoof