Rugstreeppad in Noordoostpolder: nog steeds goed beschermd maar geen obstakel voor ondernemers en projectontwikkelaars meer

Convenant rugstreeppad bevrijdt pad en ondernemer

Stichting RAVON
23-FEB-2011 - Middels het op 16 februari getekende Convenant Rugstreeppad gaan alle betrokken partijen in de Noordoostpolder zich actief inzetten voor deze soort, en als wisselgeld heeft het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie een generieke ontheffing op de Flora- en faunawet verstrekt. Ondernemers ervoeren de verregaande bescherming van de rugstreeppad door deze wet als een blok aan het been, en bovendien bezorgde zij menig projectontwikkelaar grijze haren. Bij voorkeur duikt deze pad namelijk op in pas bouwrijp gemaakt terrein met als gevolg het moeten stilleggen van de bouw. Die tijd is voorbij in de Noordoostpolder.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 23 februari 2011

Middels het op 16 februari getekende Convenant Rugstreeppad gaan alle betrokken partijen in de Noordoostpolder zich actief inzetten voor deze soort, en als wisselgeld heeft het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie een generieke ontheffing op de Flora- en faunawet verstrekt. Ondernemers ervoeren de verregaande bescherming van de rugstreeppad door deze wet als een blok aan het been, en bovendien bezorgde zij menig projectontwikkelaar grijze haren. Bij voorkeur duikt deze pad namelijk op in pas bouwrijp gemaakt terrein met als gevolg het moeten stilleggen van de bouw. Die tijd is voorbij in de Noordoostpolder.

De provincie Flevoland heeft alle neuzen dezelfde richting op gekregen. Heel bijzonder als je bedenkt dat de volgende partijen om de tafel zaten: de gedeputeerde Anne Bliek, de dijkgraaf, wethouders van de gemeentes Urk en Noordoostpolder, vertegenwoordigers van LTO, de Kamer van Koophandel, diverse terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties waaronder RAVON. De pro-actieve inspanning en verplichtingen die allen zijn aangegaan resulteren in een aantal maatregelen die moeten leiden tot verbetering van de leefomgeving voor de soort.

Rugstreeppad in Noordoostpolder: nog steeds goed beschermd maar geen obstakel voor ondernemers en projectontwikkelaars meer (foto: Arnold van Rijsewijk)

RAVON heeft onderzocht welke maatregelen dat moeten zijn en in het Rugstreeppad Managementplan is alles nader uitgewerkt. Zo variëren de maatregelen van een aangepast beheer van de sloten tot de aanleg van veertig nieuwe leefgebieden verspreid over de polder. Hiervan zijn er reeds twaalf gerealiseerd. De creatie van nieuwe leefgebieden is een vorm van compensatie die vooraf plaatsvindt en binnen het collectief is geregeld. Deze leefgebieden vergroten de duurzame overleving van de rugstreeppad in moeilijke tijden, bijvoorbeeld in droge jaren. De inzet van het Convenant is om in plaats van individuele rugstreeppadden te beschermen, de gehele populatie in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De meeste rugstreeppadden zullen in de boerensloot opgroeien en dat is nu precies de bedoeling van het Convenant. Geen tweespalt tussen natuur en (agrarische) ondernemers, maar een vruchtbare rugstreeppaddenrijke samenwerking! Middels monitoring zal RAVON de ontwikkelingen volgen.

Wilt u meer lezen over de rugstreeppad in de Noordoostpolder, het Rugstreeppad Managementplan en gepubliceerde artikelen over dit onderwerp, klik dan hier.

Tekst: Ronald Zollinger en Kris Joosten, RAVON
Foto: Arnold van Rijsewijk, RAVON