Rugstreeppad

Rugstreeppadden in Rotterdamse haven

Stichting RAVON
18-SEP-2013 - Het Rotterdamse havengebied is een groot industrieel gebied waar onder andere de beschermde rugstreeppad leeft. Om terreinen waar deze soort voorkomt voor het havengebied in gebruik te kunnen nemen is compenserend leefgebied aangelegd. Dankzij een goede aanpak en uitgevoerde monitoring weten we dat de, naar deze compensatiegebieden verplaatste, dieren zich succesvol voortplanten.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Het Rotterdamse havengebied is een groot industrieel gebied waar onder andere de beschermde rugstreeppad leeft. Om terreinen waar deze soort voorkomt voor het havengebied in gebruik te kunnen nemen is compenserend leefgebied aangelegd. Dankzij een goede aanpak en uitgevoerde monitoring weten we dat de, naar deze compensatiegebieden verplaatste, dieren zich succesvol voortplanten.

Generieke ontheffing en compenserend leefgebied
Voor het Rotterdamse havengebied is voor een proactieve aanpak gekozen door een generieke ontheffing op de Flora- en faunawet te verlenen, zodat er voor individuele bouwprojecten geen ontheffingsprocedures nodig zijn. Voortvloeiend uit deze ontheffing moest compenserend leefgebied worden gerealiseerd met als voorwaarde dat in dit compensatiegebied een duurzame en stabiele populatie rugstreeppadden zich moet kunnen handhaven met een omvang van de hele havenpopulatie, naar schatting maximaal 400 volwassen dieren.

Rugstreeppad (foto: Mark Grutters)

Jaarlijkse monitoring
Door jaarlijkse monitoring van het gebruik van het compensatiegebied is de populatie rugstreeppadden gevolgd. Anno 2012 is aangetoond dat er in vijf opeenvolgende seizoenen voortplanting heeft plaatsgevonden in het compensatiegebied, en het aantal poelen dat in gebruik is breidt langzaam uit. Zolang het nodige onderhoud aan de poelen wordt uitgevoerd lijkt er in dit gebied een toekomst weggelegd voor de rugstreeppadden en is handhaving van een duurzame en stabiele populatie te realiseren.

Compenserend leefgebied voor rugstreeppad in Rotterdamse haven (foto: Mark Grutters)

Wilt u meer lezen, download dan hier het artikel “Succesvolle vestiging rugstreeppad in nieuw aangelegd compensatiegebied Rotterdamse haven” van Mark Grutters in RAVON 49.

Tekst: Mark Grutters, Bureau Stadsnatuur & Kris Joosten, RAVON
Foto’s: Mark Grutters, Bureau Stadsnatuur