Sijs, GNU-licentie voor vrije documentatie
30-MRT-2011 - Het zal u vast niet ontgaan zijn: de sijzen laten zich weer horen. Overal waar u nu loopt heeft u een goede kans om het enigszins treurig klinkende tieLU en tluIEH van overvliegende sijzen waar te nemen. Het zijn er opvallend veel momenteel, en ze vliegen alle kanten op.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 29 maart 2011

Het zal u vast niet ontgaan zijn: de sijzen laten zich weer horen. Overal waar u nu loopt heeft u een goede kans om het enigszins treurig klinkende tieLU en tluIEH van overvliegende sijzen waar te nemen. Het zijn er opvallend veel momenteel, en ze vliegen alle kanten op.

Sijs (foto: Marek Szczepanek)De sijs behoort tot de familie van de vinken en is in ons land een jaarvogel, dus het hele jaar te zien. Het mannetje is overwegend groenig met een zwart petje en duidelijk gele vleugelstrepen; het vrouwtje is saaier grijsgroener van kleur. Sijzen zijn over het algemeen niet schuw en leven bijna altijd in groepjes. De vogels hebben een voorkeur voor elzenkatjes en berkenproppen die ze behendig uitpluizen. Ook houden sijzen van vetbollen en pindanetjes dus wellicht heeft u afgelopen winter het geluk gehad om een groepje sijzen in de tuin aan te treffen.

Sijzen broeden in naald- en gemengd bos met een voorkeur voor sparren. In het najaar en de winter komen veel noordelijke sijzen naar ons land om hier te overwinteren. Het zijn er afgelopen winter veel geweest, en nu vliegen ze hier allemaal rond. Het gros zal in noordelijke richting vertrekken. Jaren met veel overwinterende sijzen vallen overigens samen met een goede zaadzetting van naaldbomen.

Met een beetje mazzel blijven er veel sijzen hangen en komen hier tot broeden. Dat verklaart mogelijk ook dat momenteel veel sijzen worden gezien die alle kanten op vliegen in plaats van alleen maar in noordelijke richting. Bij een trektelpost in de buurt van Malden (Gld) werden afgelopen weekend bijvoorbeeld honderden exemplaren geturfd die allemaal in zuidelijke richting vlogen.

Op de soortenpagina van de SOVON-site kunt u meer informatie vinden over sijzen: hier ziet u ook dat het aantal sijzen in het winter halfjaar fluctueert met betere en wat mindere jaren.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Marek Szczepanek, GNU-licentie voor vrije documentatie