Gewone pad, aangetast door larven paddenvlieg

Horror bij padden: maden als parasiet

Stichting RAVON
16-SEP-2010 - Jaarlijks komen bij Stichting RAVON meldingen binnen van zieke padden. De veelal huiveringwekkende, doch rijkelijk geïllustreerde, mededelingen betreffen bijna altijd padden die lijden aan een myiasis, ofwel huidmadenziekte. De horrorverhalen en foto’s tonen infecties van de groene paddenvlieg. Deze vlieg heeft een huiveringwekkende levenswijze, ten koste van zijn gastheer...

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op donderdag 16 september 2010 

Jaarlijks komen bij Stichting RAVON meldingen binnen van zieke padden. De veelal huiveringwekkende, doch rijkelijk geïllustreerde, mededelingen betreffen bijna altijd padden die lijden aan een myiasis, ofwel huidmadenziekte. De horrorverhalen en foto’s tonen infecties van de groene paddenvlieg. Deze vlieg heeft een huiveringwekkende levenswijze, ten koste van zijn gastheer...

De groene paddenvlieg (Lucilia bufonivora) is een echte parasiet waar voornamelijk de gewone pad (Bufo bufo) last van heeft. De vlieg legt eitjes op de rug of flanken van zijn slachtoffer zodat de potentiële gastheer ze niet af kan vegen. De eitjes komen kort na het leggen uit en de jonge kleine maden kruipen direct naar de neusholten van hun gastheer. De maden zorgen voor irritatie in de neusholte, maar de gastheer kan er niets tegen doen. Wat lijkt op een onschuldige snotneus groeit uit tot een kluwen maden die zich tegoed doen aan het hoofd van de pad zelf. Op de vitale delen na eten ze van het weefsel en wondvocht zodat bij de pad grote gaten rondom de neus ontstaan. Als de maden volgroeid zijn en gereed om zich te verpoppen sterft de pad. De maden kruipen dan de grond in en verpoppen; na enkele weken kan de cyclus zich herhalen.

Gewone pad met op achterlijf eieren paddenvlieg (foto: Huub Don)

Gewone pad aangevreten door larven paddenvlieg (foto: Edo Goverse)

De geïnfecteerde padden vertonen vaak een opvallend gedrag waardoor ze sneller worden waargenomen door oplettende wandelaars. Zo kan je zieke padden overdag zien kruipen in de zon en zonder beschutting. In sommige jaren en gebieden kunnen veel slachtoffers worden gevonden. De groene paddenvlieg kan binnen één zomer wel drie generaties voortbrengen. Deze grootschalige slachtingen kunnen een locale populatie een flinke knauw geven, maar soort zal hierdoor lokaal niet uitsterven. Dit alles behoort tot de dynamiek van de natuur; zij het een erg onsmakelijke...

Waarnemingen van infecties van groene paddenvlieg zijn voornamelijk bekend bij de gewone pad. Maar in Europa zijn ook infecties bekend bij de rugstreeppad, groene pad, vroedmeesterpad, knoflookpad, heikikker, bastaardkikker, bruine kikker en vuursalamander. En op 13 augustus 2007 werd de eerste waarneming bij de boomkikker gefotografeerd door een waarnemer van RAVON te Limburg. Dus, ondanks alle horror, blijft het de moeite waard RAVON in te lichten over deze infecties. Alle waarnemingen (van de pad èn de vlieg) kunt u doorgeven via www.telmee.nl.

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl!

Tekst: Edo Goverse, RAVON
Foto’s: Edo Goverse & Huub Don