berk_bloei_AJH_van_vliet

Berkenpollenseizoen komt langzaam op gang

De Natuurkalender
13-APR-2012 - De Pollenplanner geeft aan dat in het zuidelijke deel van Nederland de berkenbomen volop kunnen bloeien, maar door de huidige frisse temperatuur en het regenachtige weer worden nog niet echt hoge pollenconcentraties in de lucht bereikt. De tellingen van berkenpollen in Leiden zijn nog steeds betrekkelijk laag. In Helmond werden al wel wat hogere berkenpollen concentraties gemeten.

Bericht uitgegeven door Allergieradar.nl [land] op [publicatiedatum]

De Pollenplanner geeft aan dat in het zuidelijke deel van Nederland de berkenbomen volop kunnen bloeien, maar door de huidige frisse temperatuur en het regenachtige weer worden nog niet echt hoge pollenconcentraties in de lucht bereikt. De tellingen van berkenpollen in Leiden zijn nog steeds betrekkelijk laag. In Helmond werden al wel wat hogere berkenpollenconcentraties gemeten.

Bloeiende berk (foto: Arnold van Vliet)Na de zeer warme maart is april zeer koel begonnen. Dit heeft zijn weerslag op de ontwikkeling van de berkenbomen. De berken komen maar heel geleidelijk aan in bloei en er zit een grote variatie in het moment waarop individuele bomen in bloei komen. Het gevolg is dat de berkenpollen niet gelijktijdig vrijkomen waardoor de pollenconcentratie in de lucht niet snel oploopt. Het regenachtige weer van de afgelopen dagen droeg er daarnaast aan bij dat de pollenconcentraties betrekkelijk laag bleven. Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond registreerde nog waardes tot 136 pollen per kubieke meter lucht. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kwam de concentratie niet boven de 20 pollen per kubieke meter uit.
Klachtenscore vanaf half februari tot en met begin april en de dagelijkse pollentellingen van els en berk (bron: Allergieradar.nl)
Pollenplanner voor berk op 12 april 2012 (bron: Allergieradar.nl)In de figuur hierboven is het verloop van de elzen- en berkenpollenconcentraties en de gemiddelde maximale klachtenscore te zien vanaf half februari tot 9 april van dit jaar. De klachtenscores worden doorgegeven via www.allergieradar.nl. Toen begin maart grote concentraties elzenpollen in de lucht verschenen, zagen we de klachtenscores oplopen. Rond 20 maart nam het aantal elzenpollen in de lucht af en daarna zagen we de eerste berkenpollen verschijnen. Door het nog relatief lage aantal berkenpollen in de lucht varieerde de gemiddelde maximale klachtenscore de afgelopen dagen tussen 4 en 5. In de voorgaande jaren liep de gemiddelde klachtenscore tijdens het berkenpollenseizoen op tot de waarde 7. De pollenconcentratie bereikte vorig jaar in Leiden maxima van ruim 250 pollen per kubieke meter lucht en in Helmond zelfs 1600 pollen per kubieke meter. Volgens de Pollenplanner op Allergieradar.nl is zowel in Helmond als in Leiden het hoofdseizoen van het berkenpollenseizoen begonnen. Dit betekent dat de pollenconcentraties snel op kunnen lopen als de weersomstandigheden gunstig zijn.

Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de hooikoortsklachten die verzameld worden via AllergieRadar.nl is het van groot belang dat er zoveel mogelijk dagelijkse klachten worden ingestuurd. Het aantal binnengekomen hooikoortsklachten ligt dit jaar ruim 35 procent hoger dan vorig jaar. Dat is goed nieuws en we hopen dat deze trend tijdens de rest van het jaar zal doorzetten.

Tekst: Letty de Weger, Leids Universitair Medisch Centrum en Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto: Arnold van Vliet
Figuren: Allergieradar.nl