Look-zonder-look

Inheemse soorten vechten terug

3-JUL-2012 - Wanneer een nieuwe invasieve plant een gebied koloniseert, lijkt het meestal een verloren strijd voor de inheemse flora. Sommige planten, zoals Reuzenbalsemien of Japanse duizendknoop, blijken bijzonder efficiënt in het innemen van ruimte, waarbij inheemse flora nagenoeg geheel verdrongen wordt. Dat is geen typische Europees probleem: op andere continenten zoals Amerika en Australië zijn het vaak Europese planten die er de inheemse bedreigen. In de Verenigde Staten werd nu echter aangetoond dat inheemse planten er de strijd aangaan met het daar invasieve Look-zonder-look. Evolutie aan het werk!

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Wanneer een nieuwe invasieve plant een gebied koloniseert, lijkt het meestal een verloren strijd voor de inheemse flora. Sommige planten, zoals Reuzenbalsemien of Japanse duizendknoop, blijken bijzonder efficiënt in het innemen van ruimte, waarbij inheemse flora nagenoeg geheel verdrongen wordt. Dat is geen typische Europees probleem: op andere continenten zoals Amerika en Australië zijn het vaak Europese planten die er de inheemse bedreigen. In de Verenigde Staten werd nu echter aangetoond dat inheemse planten er de strijd aangaan met het daar invasieve Look-zonder-look. Evolutie aan het werk!

Pilea pumila, in de VS bekend als ‘Clearweed’, is een plant uit de Brandnetelfamilie die algemeen voorkomt ten oosten van de Rocky Mountains. Deze soort komt courant voor in de ondergroei van vochtige bossen. Ze vormde het onderwerp van een studie van de universiteit van Georgia, waarin werd nagegaan hoe de plant reageert op het exotische Look-zonder-look (Alliaria petiolata). Voor het eerst werd aangetoond dat het autochtone Clearweed wel degelijk reageert en dus niet plat op z’n buik gaat voor de agressieve indringer. “Die vaststelling doet hopen dat op lange termijn invasieve exoten beter op een minder problematische manier in een ecosysteem kunnen integreren dan we totnogtoe dachten,” stelt Richard Lankau.

Het bij ons inheemse Look-zonder-look vormt in Noord-Amerika een bedreiging voor de inheemse flora (foto: Willem van Kruijsbergen)
Look-zonder-look werd zo’n 150 jaar geleden in de Verenigde Staten geïntroduceerd in de regio van New York. De plant breidde er in sneltreinvaart uit en behoort momenteel tot de meest gehate exoten, aangezien ze dichte vegetaties in bossen vormt, die zich na handmatige verwijdering op de koop toe snel kunnen herstellen. Het succes van de plant ligt in de chemische stof die via de wortelstokken van Look-zonder-look worden uitgescheiden: sinigrine. Die stof doodt schimmels die in symbiose leven met de inheemse planten. Daardoor kunnen die laatste minder voedingsstoffen uit de bodem opnemen.

Look-zonder-look (foto: Jan van der Straaten)Gedurende een drie jaar lopende studie in vijf Amerikaanse staten ontdekten wetenschappers door labo- en veldexperimenten dat het inheemse Pilea pumila een soort weerstand opbouwt tegen de sinigrine. Hoe langer de plant er samengroeit met Look-zonder-look, hoe hoger de weerstand. Een onverwachte vaststelling was wel dat planten die resistent zijn tegen sinigrine niet meer goed groeien indien ze worden overgeplant naar een groeiplaats zonder Look-zonder-look. Dat inheemse planten tolerant worden ten opzichte van een exoot, is dus geen louter positief verhaal. Dit onderzoek toont wel aan dat er op lange termijn een soort evenwicht kan ontstaan tussen autochtone en exotische flora.

 

Referentie:
Lankau, R.A. (in press). Coevolution between invasive and native plants driven by chemical competition and soil biota. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Tekst: Wim Veraghtert, Natuurpunt Studie
Foto's: Jan van der Straaten en Willem van Kruijsbergen, Saxifraga