Logo jaar van de eekhoorn

2014: jaar van de eekhoorn

Zoogdiervereniging
8-JAN-2014 - Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. Na bunzing, egel, wild zwijn, de Nederlandse vleermuissoorten, bever en steenmarter is 2014 het Jaar van de Eekhoorn!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. Na bunzing, egel, wild zwijn, de Nederlandse vleermuissoorten, bever en steenmarter is 2014 het Jaar van de Eekhoorn!

Logo jaar van de eekhoorn (figuur: Zoogdiervereniging)Voor de eekhoorn is gekozen omdat het een populaire soort is die veel mensen kennen en in grote delen van Nederland voorkomt. Naast de inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) komen er in Nederland inmiddels ook twee soorten exotische eekhoorns voor die zich voortplanten: Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus) en Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus). Daarnaast zijn in de loop der jaren een kleine acht andere exotische eekhoorns in het wild waargenomen. Deze zijn in veel gevallen uit gevangenschap ontsnapt.

Na een enorme afname in de jaren ‘60 van de vorige eeuw vanwege een virus, heeft de eekhoornpopulatie zich redelijk hersteld. Het lijkt er echter op dat niet overal de dichtheden worden bereikt van voor de sterke afname. Vanaf 1996 worden eekhoorns geteld en in de periode 1996-2012 is de populatie stabiel gebleven. Naast versnippering van zijn leefgebied vormen de buitenlandse soortgenoten zoals de grijze eekhoorn (S. carolinensis) uit Noord-Amerika en de Pallas’ eekhoorn uit Azië een grote bedreiging. Niet alleen verdringen zij de gewone eekhoorn uit hun leefgebied; zij kunnen ook ziektes overbrengen op onze inheemse eekhoorn.

Tijdens het Jaar van de Eekhoorn vragen we aandacht voor de eekhoorn en laten we zien wat burgers en overheden kunnen doen voor deze soort. Particulieren en overheden kunnen zelf namelijk veel doen om de eekhoorn een handje te helpen. Bijvoorbeeld door hun tuin eekhoornvriendelijk in te richten, het aanplanten van geschikte bomen en struiken en door het plaatsen van eekhoornbruggen op plekken waar een leefgebied door een weg wordt doorsneden en verkeerslachtoffers vallen. In de flyer ‘Eekhoorns in de eigen omgeving’ die we maken, komen een aantal concrete voorbeelden en tips te staan over wat er gedaan kan worden.

Daarnaast willen we tijdens het Jaar van de Eekhoorn zoveel mogelijk waarnemingen van eekhoorns verzamelen. Hiervoor organiseren we samen met Stichting Eekhoornopvang Nederland een speciaal eekhoornweekend op 17 en 18 mei. Om niet alleen de eekhoorn zelf maar ook zijn sporen te herkennen, komt er een speciale ‘zoekkaart’. Op deze zoekkaart komt te staan hoe je een eekhoorn, maar juist ook zijn sporen, kunt herkennen. Aan de zoekkaart koppelen we een lespakket met informatie voor kinderen om meer te leren over eekhoorns en zelf buiten op zoek te gaan naar deze soort.

Meer informatie is te vinden op de speciale Jaar van de eekhoorn website.

Tekst en figuur: Zoogdiervereniging