Stuivend duin. Deze foto mag alleen gebruikt worden bij nieuwsbericht Natuurmonumenten 8 oktober 2012

Doorgraven zeereep zorgt voor stuivende zeeduinen

8-OKT-2012 - Op vrijdag 5 oktober gaf gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland) het startsein voor het doorgraven van de zeereep op vijf plekken tussen Bloemendaal en IJmuiden. Dit zorgt voor verstuiving van de duinen, essentieel voor de karakteristieke planten en dieren.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op vrijdag 5 oktober gaf gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland) het startsein voor het doorgraven van de zeereep op vijf plekken tussen Bloemendaal en IJmuiden. Dit zorgt voor verstuiving van de duinen, essentieel voor de karakteristieke planten en dieren.

Stuivend duin (foto: Jowien van der Vegte)Stuivende duinen
Doel van project Noordwest Natuurkern is om via vijf gaten in de zeereep de wind vanaf zee weer toegang te geven tot de achterliggende duinen. De gaten worden tussen de 100 en 150 meter breed en elf meter diep.

De dynamiek van stuivend zand wordt teruggebracht en de duinen gaan weer aan de wandel door het landschap. Een eeuwenoud en verloren gegaan proces wordt zo hersteld. Zonder dynamiek is ons unieke duinecosysteem ten dode opgeschreven. Door de grotere variatie krijgen karakteristieke planten en dieren weer goede kansen. De duinen vallen onder bescherming van Natura 2000.

Toekomstbeeld
Artist impression van Ulco Glimmerveen, foto van Harm Botman

Zand hergebruiken
Tussen nu en maart 2013 wordt in totaal 140.000 kubieke meter zand weggegraven. Daarvan gaat het grootste deel naar de gemeente Zandvoort, dat er het strand veiliger mee gaat maken. Ook gaat er een deel gaat naar de aanleg van ecoduct Zandpoort, dat de Amsterdamse Waterleidingduinen gaat verbinden met Nationaal Park Zuid-Kennemerland, ter bevordering van de biodiversiteit. Het zand van de eerste sleuf wordt gebruikt om het nabij gelegen Cremermeer ondieper te maken.

Veiligheid
De veiligheid van het achterland wordt gegarandeerd door het Hoogheemraadschap Rijnland. De duinen zijn op deze plek voldoende breed voor een dergelijk project. Het Hoogheemraadschap staat achter dynamisch kustbeheer.

Europees duinproject 'Dutch Dune Revival'
Doorgegraven zeereep (foto: Jowien van der Vegte)De ingreep is onderdeel van project Noordwest Natuurkern, dat stuivende zeeduinen terugbrengt in Zuid-Kennemerland. Noordwest Natuurkern maakt deel uit van Dutch Dune Revival en wordt financieel gesteund vanuit de Europese Unie met een LIFE+ subsidie en door de provincie Noord-Holland. Opdrachtgevers van het duinherstelproject in Noord-Holland zijn PWN en Natuurmonumenten. Meer lezen over Dutch Dune Revival.

Meer informatie op www.pwn.nl/noordwestnatuurkern

Bron: Natuurmonumenten
Foto's: Jowien van der Vegte, Natuurmonumenten; Artist impression van Ulco Glimmerveen, foto van Harm Botman