Pallas eekhoorn

Meeste Pallas’ eekhoorns uit Nederland weggevangen

Zoogdiervereniging
8-MEI-2013 - De Zoogdiervereniging is eind 2011 begonnen met het wegvangen van de uit Azië afkomstige Pallas’ eekhoorn. Deze invasieve soort heeft zich eind negentiger jaren van de vorige eeuw in de omgeving van Weert gevestigd na ontsnapt te zijn bij een dierenhandelaar. De vangactie verloopt voorspoedig en de meeste dieren zijn weggevangen. De gevangen Pallas’ eekhoorns gaan zo snel mogelijk naar een opvangcentrum in Opglabbeek in België. Hier worden ze allereerst onvruchtbaar gemaakt. Na sterilisatie of castratie worden de dieren opgevangen in dierenparken en opvangcentra in binnen- en buitenland.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

De Zoogdiervereniging is eind 2011 begonnen met het wegvangen van de uit Azië afkomstige Pallas’ eekhoorn. Deze invasieve soort heeft zich eind negentiger jaren van de vorige eeuw in de omgeving van Weert gevestigd na ontsnapt te zijn bij een dierenhandelaar. De vangactie verloopt voorspoedig en de meeste dieren zijn weggevangen. De gevangen Pallas’ eekhoorns gaan zo snel mogelijk naar een opvangcentrum in Opglabbeek in België. Hier worden ze allereerst onvruchtbaar gemaakt. Na sterilisatie of castratie worden de dieren opgevangen in dierenparken en opvangcentra in binnen- en buitenland.

De Pallas’ eekhoorn (Callosciurus erythraeus) heeft zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in verschillende landen gevestigd. In Japan en Argentinië treedt de soort op als een invasieve soort, die de daar inheemse eekhoornsoorten verdringt. Ook uit Europa komen berichten van het invasieve karakter van de Pallas’ eekhoorn: zo lijkt hij in Zuid-Frankrijk de inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) te verdringen.

Pallas’ eekhoorn (foto: Ard van Roij)

Ook in Nederland zijn al aanwijzingen dat de Pallas' eekhoorn de Rode eekhoorn verdringt. Verschillende bewoners melden dat ze aanvankelijk alleen de Rode eekhoorn in de tuin hadden. Vervolgens zagen ze een paar jaar beide soorten naast elkaar voorkomen en uiteindelijk werd alleen nog de Pallas’ eekhoorn waargenomen.

De Pallas’ eekhoorn veroorzaakt niet alleen problemen voor onze inheemse eekhoorn. Uit de omgeving van Weert kwamen steeds meer klachten van de knaagactiviteiten van de Pallas’ eekhoorn. De schade die wordt veroorzaakt is divers; schade aan pan- en daklatten en plafondplaten, doorknagen van plastic leidingen, het ringen van dikke takken in met name notenbomen, waardoor die (deels) afsterven.

Inmiddels zijn al bijna 250 Pallas’ eekhoorns gevangen en we zien dat de rode eekhoorn het verloren gegane leefgebied weer inneemt. Ook bewoners zien, na jaren alleen Pallas’ eekhoorns te hebben gezien, weer rode eekhoorns in hun tuin. De vangsten vanaf eind 2011 laten duidelijk zien dat in de winter van 2011/2012 een groot deel van de populatie is weggevangen. De vangsten in de daaropvolgende winter zijn, bij een gelijkblijvende vanginspanning, aanzienlijk lager.

Op Nederlands grondgebied denken we nog hooguit enkele tientallen dieren te moeten vangen. Een intensieve vangcampagne lijkt daarvoor niet meer nodig. Door effectmonitoring toe te passen en daar waar de soort wordt aangetroffen enkele vallen in te zetten, hopen we in twee jaar tijd de laatste dieren weg te vangen.

Meer informatie is te vinden in Nieuwsbrief Kijk op exoten nummer 4.

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto: Ard van Roij