Vertrek koniks goed voor Millingerwaard

FREE Nature
28-SEP-2012 - Dinsdag 18 september vertrokken 38 koniks uit de Millingerwaard naar Letland. Hiermee wordt de bestaande kudde van 81 dieren bijna gehalveerd. Dit lijkt heel heftig, maar toch is het goed voor de ontwikkeling van het gebied.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Dinsdag 18 september vertrokken 38 koniks uit de Millingerwaard naar Letland. Hiermee wordt de bestaande kudde van 81 dieren bijna gehalveerd. Dit lijkt heel heftig, maar toch is het goed voor de ontwikkeling van het gebied.

De paarden zijn weggehaald om te voorkomen dat er komende winter een te kort aan voedsel ontstaat. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat er totaal ongeveer 100 dieren (paard en rund) in de Millingerwaard kunnen leven zonder bijvoeren. Dit wordt ook wel de ecologische draagkracht genoemd. Bij deze draagkracht kunnen de dieren jaarrond zelfstandig overleven waarbij ze bovendien hun maximale invloed hebben op de ontwikkeling van het landschap.

Koniks (foto: Patrick van den Burg)

De Koniks en de Galloways vervullen een belangrijke rol in de Geldersche Poort. Hierdoor kan de natuur zich volop ontwikkelen, zo ook in de Millingerwaard. In de zomer is er veel meer gewas dan de dieren op kunnen, waardoor planten tot bloei kunnen komen. In de loop van de winter worden groten delen weer kort gegeten. Ook schakelen de dieren dan over op minder voedselrijk gewas over zoals takken, twijgen of boomschors, waardoor er een gevarieerd gebied ontstaat.

De afgelopen jaren was het aantal dieren in de Millingerwaard sterk gegroeid. Doordat er nu ruimte was voor dieren in de Letse natuur biedt dit tevens de mogelijkheid aan de kuddes in de Millingerwaard om opnieuw te groeien.

Tekst: FREE Nature
Foto: Patrick van den Burg, FREE Nature