Konikpaarden in sneeuw Creative Commons vierkant

Koniks van Millingerwaard naar Letland

ARK Rewilding Nederland
20-SEP-2012 - Dinsdag 18 september vertrokken 38 konikpaarden uit natuurgebied de Millingerwaard naar Letland. Hiermee wordt de bestaande kudde van 81 dieren bijna gehalveerd. De paarden worden weggehaald om te voorkomen dat er komende winter een tekort aan voedsel ontstaat. In Letland zullen de dieren worden ingezet voor natuurlijke begrazing in een nieuw natuurgebied langs de rivier de Dviete.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Dinsdag 18 september vertrokken 38 konikpaarden uit natuurgebied de Millingerwaard naar Letland. Hiermee wordt de bestaande kudde van 81 dieren bijna gehalveerd. De paarden worden weggehaald om te voorkomen dat er komende winter een tekort aan voedsel ontstaat. In Letland zullen de dieren worden ingezet voor natuurlijke begrazing in een nieuw natuurgebied langs de rivier de Dviete.

Konikpaarden (foto: Kersti Nebelsiek)In 1999 nam ARK Natuurontwikkeling de eerste stappen om in het buitenland grootschalige nieuwe natuur te ontwikkelen. In Letland lagen grote oppervlaktes landbouwgrond braak en werd samen met lokale organisaties nieuwe wildernis ontwikkelt. Hiervoor werden wilde paarden en runderen vanuit Nederland naar de Letse natuur gebracht. Dit werd een succes: tussen 1999 en 2011 werden in totaal 298 konikpaarden en 78 runderen vanuit Nederlandse natuurgebieden naar Letland, maar ook naar andere buitenlandse natuurgebieden in onder andere Estland, Bulgarije en Frankrijk, gebracht.

Het grootste deel van de konikpaarden dat nu vertrekt zal vrijgelaten worden in nieuwe natuurgebieden lang de rivier de Dviete in zuidoost Letland. Hier worden, met Europese LIFE+gelden, oude riviermeanders in ere hersteld en keren verdwenen wilde grazers terug. Reeën, ganzen, elanden en bevers kwamen hier nog voor of keerden zelf terug. Wilde runderen en paarden werden door mensenhand geholpen. Samen gaan ze een unieke wild gebied begrazen met talloze bijzondere vogelsoorten zoals poelsnip, kwartelkoning, kraanvogel en schreeuwarend.

De koniks komen uit de Millingerwaard in de Gelderse Poort tussen Arnhem en Nijmegen. De grazers zijn hier eigendom van FREE Nature en grazen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Tekst: ARK
Foto: Kersti Nebelsiek, Creative Commons