Gulzige snoek stikt door poging snoekbaars te eten.

Gulzigheid snoek afgestraft

Stichting RAVON
9-JAN-2013 - Een bewoner van Almere, wonend aan de Noorderplassen, deed begin deze week een bijzondere vondst in het water naast zijn steiger en gaf deze waarneming door aan RAVON. Een gulzige snoek van bijna een meter bleek gestikt in een 75 centimeter lange snoekbaars.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Een bewoner van Almere, wonend aan de Noorderplassen, deed begin deze week een bijzondere vondst in het water naast zijn steiger en gaf deze waarneming door aan RAVON. Een gulzige snoek van bijna een meter bleek gestikt in een 75 centimeter lange snoekbaars.

De bewoner uit Almere schreef ons het volgende verhaal. Tijdens het opruimen van zijn kerstverlichting op zijn steiger viel zijn oog op iets in het water. Het leek op een grote vis, maar ook wel een beetje op een plastic gevormd stuk "kunst" dat misschien van een steiger van de buren was afgewaaid. Pas toen hij met een boothaak probeerde het naar boven te halen werd zichtbaar wat het was: een snoek die te gulzig z'n kerstdiner had aangevallen.

Gulzige snoek stikt door poging snoekbaars te eten (foto: René Spaargaren)

Dat de snoek smaak heeft blijkt wel, want op het menu stond een van onze lekkerste zoetwatervissen: snoekbaars. Helaas bleek het hoofdgerecht een maatje te groot en moest de snoek deze gulzigheid met de dood bekopen. Voor het fotograferen heeft de bewoner enige moeite moeten doen om de circa 15 kilo wegende combinatie op de steiger te hijsen. Op de foto is goed zichtbaar hoe groot de vissen zijn: ieder steigerplankje is 15 centimeter breed, daarmee komt de lengte van de snoek op bijna een meter en de snoekbaars op 75 centimeter. Voor beide soorten een respectabele lengte. Na het maken van de foto's zijn de vissen weer toevertrouwd aan het koude water om te volgen hoe snel de natuur deze kadavers opruimt.

Roofvissen in Nederland
Snoeken (Esox lucius) en snoekbaarzen (Sander lucioperca) zijn naast de Europese Meerval (Silurus glanis) de grootste roofvissen van de Nederlandse wateren. Snoek kan een lengte halen van 140 centimeter en komt voor in helder, stilstaand of langzaam stromend water. Voor snoek zijn een structuurrijke onderwater- en oevervegetatie van groot belang voor de voortplanting en als schuilplaats voor jonge snoeken. Snoekbaars kan een lengte van 120 centimeter bereiken en heeft de voorkeur voor grotere stromende en stilstaande wateren waar de soort leeft in de onderste waterlaag waar weinig licht doordringt.

Snoek en snoekbaars jagen hoofdzakelijk op vis, maar zullen ook andere prooidieren grijpen wanneer de gelegenheid zich aandient. Vooral snoek is berucht omdat kikkers, watervogels en kleine zoogdieren niet veilig zijn wanneer ze zich in het water begeven. Snoek is daarnaast berucht om de overmoedigheid die zich uit in het aanvallen van grote prooien tot bijna de lichaamslengte. Voorvallen als in Almere bewijzen dat deze overmoedigheid de snoek fataal kan zijn. De dodelijke afloop voor de snoek is in dit geval mede te danken aan de afweer van de snoekbaars. Snoekbaars heeft namelijk scherpe stekels aan de kieuwdeksels, rugvin en de buikvinnen. Door het opzetten van de kieuwdeksels en stekels aan de vinnen, kon de snoek de snoekbaars niet meer uitspugen en heeft zich letterlijk verslikt.

Tekst: René Spaargaren, Martijn Schiphouwer & Kris Joosten, RAVON
Foto: René Spaargaren