Loozerheide, Kempen~Broek

Natuur Loozerheide wordt hersteld

ARK Rewilding Nederland
23-SEP-2012 - In het Kempen~Broek wordt een spectaculair gebied toegevoegd aan het lint van bestaande natuurterreinen. Het gaat om gronden die eigendom waren van zinkfabriek Nyrstar en op 28 september worden overgedragen aan ARK Natuurontwikkeling. Nu al groeien er bijzondere planten en vliegen er bijzondere insecten rond. Deze krijgen straks weer de natte natuur terug die er ooit was.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

In het Kempen~Broek wordt een spectaculair gebied toegevoegd aan het lint van bestaande natuurterreinen. Het gaat om gronden die eigendom waren van zinkfabriek Nyrstar en op 28 september worden overgedragen aan ARK Natuurontwikkeling. Nu al groeien er bijzondere planten en vliegen er bijzondere insecten rond. Deze krijgen straks weer de natte natuur terug die er ooit was.

Langs het kanaal tussen Weert en Budel-Dorplein ligt de Loozerheide. Het gebied is deels in eigendom van defensie en een groot deel is eigendom van zinkfabriek Nyrstar. Volgende week worden gronden van Nyrstar overgedragen aan ARK in het kader van een vrijwillige kavelruil in het Kempen~Broek. Hiermee is ARK een bijzonder stuk natuur rijker.

De Loozerheide bestaat deels uit droge heide en deels uit (oorspronkelijk) natte heide en vennen. Het grotendeels natte deel komt nu in bezit van ARK en dat betekent werk aan de winkel. Het gebied is in het verleden namelijk flink op de schop gegaan. Een ontelbaar aantal geulen werd ter ontwatering in de heide gegraven en moet gedicht worden; een groot ven werd getransformeerd tot akker en grote stukken werden (met weinig succes) volgeplant met populieren.

Loozerheide onderdeel van Kempen~Broek (foto: Twan Teunissen)

Ondanks de aantasting in het verleden komen er nog steeds bijzondere soorten voor. Zo groeien er tussen de dopheide nog steeds klokjesgentiaan, gagel en in de vennetjes loos blaasjeskruid en het gebied is zeer rijk aan libellen waaronder grote aantallen van de gevlekte glanslibel. Naar verwachting krijgen deze en andere bijzondere soorten straks meer ruimte dankzij vernatting van het gebied.

De Loozerheide staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het grotere Kempen~Broek. ARK voert hier een gebiedsontwikkelingsproject uit. Op 27 september 2012 vindt de 3e kavelruil van dit project plaats. 110 hectare grond wisselt dan van eigenaar. Goed nieuws voor de landbouw die hiermee de beste grond voor agrarische doeleinden in eigendom krijgt. En winst voor natuur die zich op de nattere plekken tot robuuste natuur kan gaan ontwikkelen.

Voor de natuur is het doel om bestaande en nieuwe natuur in het Kempen~Broek met elkaar te verbinden zodat een groots grensoverschrijdend robuust natuurgebied ontstaat. De gebieden die ARK in eigendom heeft zijn voor het grootste deel vrij toegankelijk.

Tekst en foto's: Twan Teunissen, ARK