Kastanje-inktzwam

Hoeveel houtsnippers blijven er over voor paddenstoelen?

Nederlandse Mycologische Vereniging
22-MEI-2013 - Paddenstoelen zijn kieskeurig en hebben allemaal hun favoriete standplaatsen. Snipperhopen vormen een favoriete plek van veel soorten. Als paddenstoelenliefhebbers een houtsnipperhoop aantreffen, zoeken ze deze dan ook nauwkeurig af. Houtsnippers worden echter steeds vaker gebruikt als biomassa om energie uit op te wekken. Dit gaat ten koste van de hoeveelheid snipperhopen en snipperpaden in parke

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Paddenstoelen zijn kieskeurig en hebben allemaal hun favoriete standplaatsen. Snipperhopen vormen een favoriete plek van veel soorten. Als paddenstoelenliefhebbers een houtsnipperhoop aantreffen, zoeken ze deze dan ook nauwkeurig af. Houtsnippers worden echter steeds vaker gebruikt als biomassa om energie uit op te wekken. Dit gaat ten koste van de hoeveelheid snipperhopen en snipperpaden in parken en natuurgebieden.

Snipperhopen zijn niet natuurlijk, maar door menselijk handelen ontstaan. De meeste snipperhopen ontstaan door het uitdunnen van bosschages, waarbij takken worden gesnoeid en versnipperd. Houtsnippers nemen minder ruimte in dan takken en laten zich gemakkelijker transporteren. Vaak worden houtsnippers gebruikt voor paden in parken en natuurgebieden en soms worden de overtollige houtsnippers aan hun lot overgelaten. Het is tenslotte de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing. Een hele reeks paddenstoelensoorten kan op houtsnipperhopen en houtsnipperpaden, elkaar vaak in successie opvolgend, worden aangetroffen.

Kastanje-inktzwammen op houtsnippers (foto: Martijn Oud)

De gestegen energieprijzen maken het interessant om naar alternatieve energiebronnen uit te kijken. Eén van de alternatieven is de toepassing van houtsnippers voor het opwekken van energie. In dit verband worden onder houtsnippers, naast de genoemde houtsnippers van bomen en struiken, ook de snippers van sloophout en afval uit houtbewerkingbedrijven gerekend. In Nederland zijn inmiddels op verschillende locaties kleinere biomassa-installaties gebouwd waar houtsnippers worden gebruikt voor verwarming en de opwekking van elektriciteit. Maar ook grote centrales als de Centale Gelderland in Nijmegen gebruiken al geruime tijd houtsnippers om electriciteit op te wekken.

Foto: Menno Boomsluiter

De geschetste toepassingen zijn slechts voorbeelden van een ontwikkeling die in gang is gezet; het lijkt erop dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Waarschijnlijk zal de behoefte aan biomassa en de gestage toename van de vraag naar houtsnippers betekenen dat er minder snippers overblijven voor snipperhopen en de aanleg van snipperpaden in parken en natuurgebieden. Het beeld van de met paddenstoelen overgroeide snipperhopen en snipperpaden zou in de toekomst wel eens een zeldzamer fenomeen kunnen worden.

Tekst en foto: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Grafiek: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging