Vogelmoord in Egypte. Kwartel in net. Vogelvanger op achtergrond.

Massamoord langs Egyptische kust - 1

30-MEI-2013 - Trekvogels, waaronder vele Europese broedvogels, worden massaal afgeslacht langs de Egyptische mediterrane kust. Dat blijkt uit ontstellend bewijsmateriaal waar de Duitse radio-omroep Bayerischer Rundfunk zo pas mee naar buiten kwam. Met 700 kilometer netten worden vogels gevangen om ze daarna als snacks te presenteren op markten en in restaurants. Een felle kaakslag voor de wereldwijde vogelbeschermingsorganisaties en alweer een bijkomende verklaring voor de achteruitgang van soorten als Tapuit, Kwartel, Zomertortel en zovele andere soorten.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie [land] op [publicatiedatum]

Trekvogels, waaronder vele Europese broedvogels, worden massaal afgeslacht langs de Egyptische mediterrane kust. Dat blijkt uit ontstellend bewijsmateriaal waar de Duitse radio-omroep Bayerischer Rundfunk zo pas mee naar buiten kwam. Met 700 kilometer netten worden vogels gevangen om ze daarna als snacks te presenteren op markten en in restaurants. Een felle kaakslag voor de wereldwijde vogelbeschermingsorganisaties en alweer een bijkomende verklaring voor de achteruitgang van soorten als Tapuit, Kwartel, Zomertortel en zovele andere.

Na de moeizame oversteek van natuurlijke barrières zoals zeeën, gebergten en woestijnen, zoeken vrijwel alle trekvogels de eerste geschikte foerageerplaatsen op om bij te tanken. En daar wordt in het Middellandse Zeegebied gretig misbruik van gemaakt: de noodzakelijke landing wordt stevig afgeblokt door een net. Het fatale einde van een moeizame reis. Naar aantallen is het nog gissen maar volgens experts gaat het om tientallen miljoenen vogels, die in de strategisch opgestelde netten belanden. De vogels zijn uitgeput en weerloos. Een ronduit laffe daad.

De ononderbroken lijn van netten langs de Egyptische kust. (Foto: Holger Schulz-NABU)

Het was al lang geweten dat zangvogels op het menu staan in vele zuid-Europese en Noord-Afrikaanse landen maar de schaal waarop dit gebeurt blijkt eens te meer zwaar overmaats. Maar liefst 700 kilometer mistnetten staan vrijwel doorlopend opgesteld vanaf de Libische kust, over de Egyptische kust tot aan de Sinaï. Enkel een paar militaire installaties of grote steden onderbreken die lijn. Hoewel Egypte de laatste jaren te kampen heeft met een hoop maatschappelijke problemen, mag dat voor de internationale gemeenschap geen reden zijn om het land niet onder druk te zetten: we moeten maatregelen afdwingen die deze massamoord helpen voorkomen.

Onze Europese broedvogels na de oogst. (Foto: Holger Schulz-NABU)

Toch illegaal
Je zou het in dit scenario haast niet verwachten, maar ook in Egypte is de schaal van deze vernietiging niet door de wet toegestaan. Er zijn duidelijke restricties betreffende de lengte en hoogte van de netten. Die beperkende reglementering wordt echter totaal genegeerd, laat staan dat er enige vorm van controle is. Egypte ondertekende echter het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Vogels, maar de regels worden niet toegepast. Het gebrek aan controle is dan ook een vrijgeleide.

Invloed op Europese populaties
Foto: NABU EgypteLars Lachmann, vogelexpert bij NABU (Nature and Biodiversity Conservaton Union) bevestigt de negatieve impact van moord op trekvogels: “Een groot aandeel van onze soorten heeft al af te rekenen met habitatverlies en klimaatsveranderingen: populaties van soorten als Fitis, Nachtegaal, Tapuit en Nachtzwaluw moeten hier enorm onder lijden.”

Helaas spreken we hier over een versterkend én-én verhaal. Naast deze massamoord voor consumptie is er de lang aanslepende en onverantwoorde plezierjacht in het Middellandse Zeegebied zoals we die kennen van Malta. De som van al die factoren maakt de impact ondertussen meer dan dramatisch. Voorname redenen voor de achteruitgang van broedvogels als Wielewaal en Zomertortel in onze contreien situeren zich duidelijk vooral in deze regio.

Wat doe je eraan?
Nature Conservancy Egypt, de Egyptische partner van NABU, bundelt nu alle krachten en zet een lokale campagne op poten, onder meer door de omvang van het probleem in kaart te brengen en te monitoren. Ze werken naarstig aan een project om deze vogelvangst in te dijken. Donaties aan NCE worden nu gecentraliseerd door NABU.
NABU houdt daarnaast een grootschalige petitie tegen dit schandaal en roept op om massaal te tekenen tegen de Egyptische vogelmoord. De petitie zal worden overgemaakt aan de Egyptische Ambassade en de Duitse regering, zodat de internationale druk kan worden opgevoerd.

Tekst: Gerald Driessens, Natuurpunt Studie 
Foto's: Holger Schulz (NABU)