Omslag themanummer Limosa

LIMOSA: Akkervogels in de schijnwerpers

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
14-DEC-2013 - Deze maand heeft de Nederlandse Ornitologische Unie het tijdschrift Limosa uitgebracht met als thema: Akkervogels. De artikelen in dit themanummer omvatten het schaarse werk dat rond deze groep vaak sterk bedreigde soorten is gedaan.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief [land] op [publicatiedatum]

Deze maand heeft de Nederlandse Ornitologische Unie het tijdschrift Limosa uitgebracht met als thema: Akkervogels. De artikelen in dit themanummer omvatten het schaarse werk dat rond deze groep vaak sterk bedreigde soorten is gedaan.

Omslag Limosa themanummer Akkervogels De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) geeft een tweetal tijdschriften uit. Ardea, een goed aangeschreven wetenschappelijk Engelstalig tijdschrift en Limosa, bedoeld voor de bovengemiddeld geïnteresseerde Nederlandse vogelaar. Deze maand is het langverwachte themanummer Akkervogels van Limosa uitgebracht. De verhalen omvatten het schaarse werk dat rond deze groep van vaak sterk bedreigde soorten is gedaan. Met name het werk van de Hamsterreservaten in Limburg van Boena van Noorden en een artikel van Rob Bijlsma spannen de kroon.

In deze Limosa is één artikel waarin broedbiologisch onderzoek centraal staat. De overige acht artikelen zijn overwegend gebaseerd op kortlopend onderzoek in de wintermaanden. Je zou kunnen zeggen: het makkelijke werk, en in zekere zin het werk van het makkelijke denken. Wintermaatregelen neerleggen in vaak kansloze agrarische gebieden biedt wellicht soelaas voor soorten als groenling, kneu en ringmus, maar zal de patrijs en grauwe gors niet of nauwelijks helpen. Uiteindelijk gaat goed akkervogelbeheer er ook om dat het broedsucces van de populaties wordt vergroot en vraagt dus om maatregelen het jaarrond.

Kees van Scharenburg schetst in het voorwoord hoe het allemaal begon met de grootschalige braaklegging in de jaren 1988 tot en met 1993. Na twintig jaar ploeteren hebben we nog steeds geen goed antwoord op de teloorgang van akkervogels als patrijs en veldleeuwerik. Intussen zongen soorten als grauwe gors en ortolaan hun requiem. Qua literaire kwaliteit en mate van weemoed om door een ringetje te halen en een geschiedschrijving om in te lijsten.

Afbeelding uit het Limosa-artikel ’Akkerrandenbeheer niet de sleutel tot succes voor de Veldleeuwerik in Oost-Groningen’ in het themanummer Akkervogels (afbeelding: Henk Jan Ottens)

Aan deze Akkervogel-Limosa heeft ook de Werkgroep Grauwe Kiekendief een bijdrage geleverd. Met het enige broedvogelverhaal, een coproductie van de Wageningen Universiteit en de WGK en met een artikel over het winterwerk met de langste adem (sinds winter 2007/2008) dat plaatsvond in Drenthe en Groningen. Onze medewerker Henk Jan Ottens laat in beide artikelen zien als akkervogelkenner van vele markten thuis te zijn.

Een lidmaatschap van de NOU kost €42,-/jaar, dan ontvang je zowel Limosa als Ardea.

Tekst Ben Koks & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Afbeeldingen: Kees Nuijten; Henk Jan Ottens