Werken voor parelmoervlinders en graafbijen

De Vlinderstichting
4-SEP-2014 - Zondag 31 augustus zijn 25 geocachers aan de slag geweest op Texel om daar meer open zandplekken te creëren. De zeldzame parelmoervlinders en ook diverse graafbijen zullen van de werkzaamheden profiteren.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Zondag 31 augustus zijn 25 geocachers aan de slag geweest op Texel om daar meer open zandplekken te creëren. De zeldzame parelmoervlinders en ook diverse graafbijen en graafwespen zullen van de werkzaamheden profiteren.

Open zandplekken die weer kunnen gaan stuiven zorgen voor variatie in het duin (foto: Kars Veling)Geocaching is een buitenactiviteit waarbij mensen met GPS op zoek gaan naar caches (schatten). Aangezien heel veel van die caches in de natuur verborgen liggen, doen geocachers graag iets terug voor de natuur. Hiervoor zijn speciale activiteiten, CITO-events genoemd. Dat staat voor Cache In, Trash Out. Het kan betekenen dat men gezamenlijk zwerfafval uit een bosgebied haalt, maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk.

Op 31 augustus is een groep aan de slag gegaan in de Eierlandse duinen op Texel. In dit gebied komen veel bijzondere vlinders voor. Erik van der Spek, boswachter van de Eierlandse duinen: “Het hoofddoel van de dag is handmatig plaggen om stukjes te maken waar het zand weer gaat stuiven. We doen dit voor drie soorten parelmoervlinders en voor de kommavlinder, maar ook voor graafbijen en graafwespen. We zijn trots op ons gebied en verheugd dat de groep geocachers hier aan de slag is, want ze verzetten enorm veel werk!“ Ineke Radstaat, projectleider van De Vlinderstichting, beaamt dit: “Het is zo’n gemotiveerde groep en het leuke is dat ze uit een heel andere hoek komen dan de meeste andere vrijwilligers waarmee we werken. Door hun geocache activiteiten zijn ze erg begaan met de natuur en willen ze graag hun energie steken in de verbetering daarvan.”

Plaggen van de Texel geocache (foto: Kars Veling)

Door de geocachers zijn flinke zandige plekken gemaakt (foto: Kars Veling)Onder begeleiding van Staatsbosbeheer en experts van De Vlinderstichting is de groep bezig geweest met ‘plaggen’ (de bovenste laag van de bodem afschrapen), zodat er in deze duinen weer wat verstuiving kan optreden. De duinnatuur heeft enige verjonging door  verstuiving nodig om alle soorten die er thuis horen een plaats te geven. In het voedselarme duin groeien ook met de beperkte hoeveelheid  extra stikstof die in de Texelse lucht zit grassen zo goed dat typische duinplanten minder kans krijgen. Er zijn dan bijvoorbeeld minder duinviooltjes, voedsel voor de rupsen van de parelmoervlinders, of kale plekken waar graafbijen kunnen nestelen. Dankzij de werkzaamheden zijn weer kale zandplekken ontstaan, die ook weer plaatselijk verder zullen verstuiven. Hierdoor ontstaat de variatie in het duin die nodig is om veel verschillende diersoorten te herbergen.  

De Vlinderstichting organiseert in 2014 en 2015 op tenminste tien verschillende plekken in Nederland een CITO-event waarbij de geocachers aan het werk gaan voor vlinders en libellen. Alle activiteiten worden gepubliceerd op de geocache site onder de naam vlinder-team. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting