Gekraagde Roodstaart. Foto van Monique Bogaerts van Wikipedia, GNU Free Documentation License

Daar is íe weer: de gekraagde roodstaart

Vogelbescherming Nederland
15-APR-2014 - Welkom terug, gekraagde roodstaart! Na een reis van 5.000 kilometer zijn deze zwartrode vogels weer in ons land te bewonderen. En met een beetje mazzel ook voor de camera’s van Beleef de Lente.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Welkom terug, gekraagde roodstaart! Na een reis van 5.000 kilometer zijn deze zwartrode vogels weer in ons land te bewonderen. En met een beetje mazzel ook voor de camera’s van Beleef de Lente.

Gekraagde roodstaart (foto: Monique Bogaerts)Ruim een week eerder dan voorgaande jaren zijn de gekraagde roodstaarten weer in ons land aangekomen. De reis vanuit Afrika, zo’n 5.000 kilometer in een maand tijd, hebben ze voltooid. Komt het door het mooie weer hier dat ze zo vroeg zijn? Of is het toeval? Mogelijk hebben ze bij een tussenstop in Zuid-Europa “aangevoeld” dat het weer hier goed is en hebben ze het tempo wat verhoogd. Het is in ieder geval één van de vragen die Bureau Altenburg en Wymenga met onderzoek naar de gekraagde roodstaart hoopt te beantwoorden.

De meeste gekraagde roodstaarten vind je in Friesland, het gebied boven Drachten om precies te zijn. De oude houtwallen en elzensingels in de Noordelijk Friese Wouden is ideaal broedgebied voor deze vogels en dat is dan ook de reden dat de webcams van Beleef de Lente hier zijn geplaatst.

Ook vorig jaar hingen de camera’s van Vogelbescherming op een Fries boerenerf in de hoop de gekraagde roodstaart gedurende het broedseizoen te kunnen volgen. Wat een pech: het paartje koos een andere kast. Met wat kunst- en vliegwerk waren de roodstaarten nog wel te bewonderen met de buitencamera’s, wat prachtige beelden opleverde. Dit jaar doen we opnieuw een poging een paartje gekraagde roodstaarten in de kast van www.beleefdelente.nl te kunnen zien.

Of dat gaat lukken? De voortekenen zijn er wel naar, maar er zijn ook kapers op de kust. Pimpelmezen en koolmezen bekijken de kast vrijwel dagelijks met zeer veel interesse. Hopelijk laten de gekraagde roodstaarten zich snel voor de camera’s zien. Kijken dus, op www.beleefdelente.nl.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Monique Bogaerts, GFD-Licentie