608 teken op een bunzing

Zoogdiervereniging
13-APR-2014 - Wageningen University is een onderzoek gestart naar de interactie tussen zoogdieren, teken en door teken overdraagbare aandoeningen. Zoogdieren kunnen zeer grote aantallen teken bij zich dragen. De biologen willen weten hoeveel teken precies. U kunt helpen door versdode verkeersslachtoffers van zoogdieren uit bosrijke gebieden te melden.

Bericht uitgegeven door Wageningen University en de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Wageningen University is een onderzoek gestart naar de interactie tussen zoogdieren, teken en door teken overdraagbare aandoeningen. Zoogdieren kunnen zeer grote aantallen teken bij zich dragen. De biologen willen weten hoeveel teken precies. U kunt helpen door versdode verkeersslachtoffers van zoogdieren uit bosrijke gebieden te melden.

Het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte van Lyme oploopt is in de afgelopen decennia gestegen en één van de mogelijke redenen daarvoor is de toename in verspreiding van middelgrote en grote zoogdieren in Nederland. Zoogdieren zijn naast vogels een belangrijke bron van bloed dat teken nodig hebben om zich te ontwikkelen. We weten momenteel echter nog erg weinig over het aantal teken dat parasiteert op middelgrote zoogdieren en in welke mate ze een rol spelen in de levenscyclus van de schapenteek (Ixodes ricinus) en de Borrelia-bacterie (Borrelia burgdorferi) die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Dat ze een rol spelen is wel duidelijk. Zo vonden Zweedse onderzoekers dat er gemiddeld iets meer dan tweehonderd teken tegelijk op een haas voeden. Of dat in Nederland ook zo is, weten we niet. Een soort als de bunzing, die in Nederland regelmatig dood langs de weg ligt, kan veel teken bij zich dragen. Zo vonden de onderzoekers 608 teken op één bunzing!

Vrouwtjesteek op das (foto: Tim Hofmeester)

Om de interactie tussen zoogdieren, teken en door teken overdraagbare aandoeningen beter te begrijpen is Wageningen University een onderzoek gestart. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het analyseren van hoeveel teken er aangetroffen worden op zoogdieren. Voor het onderzoek zijn vooral de soorten haas, boommarter, steenmarter, bunzing en das belangrijk, omdat deze soorten in veel Nederlandse bossen voorkomen. De biologen verzamelen uit bosrijke gebieden versdode beesten en tellen het aantal teken dat zich heeft vastgebeten. Het gaat hierbij vooral om verkeersslachtoffers uit bosrijke gebieden.

Wilt u meehelpen met dit onderzoek? Dat kan! Als u dit voorjaar een versdood zoogdier vindt in een bosrijke omgeving, dan vragen we u deze direct te melden bij de onderzoekers via deze contactpagina. Zij zullen dan kijken of het dier en de locatie geschikt zijn voor het onderzoek en zullen proberen het dier te verzamelen. Het is in ons land in het kader van de Flora- en Faunawet verboden om zonder ontheffing wilde zoogdieren in uw bezit te hebben of te vervoeren.

Tekst: Tim Hofmeester & Sipke van Wieren, Resource Ecology Group, Wageningen University en Zoogdiervereniging
Foto: Tim Hofmeester

Deze oproep staat ook in het laatste nummer van het tijdschrift Zoogdier

Tijdschrift Zoogdier (foto: de Zoogdiervereniging)