voor eenmalig gebruik, De Volharding op Texel tijdens het hoge water

Hoogwater levert indrukwekkend natuurbeeld op Texel

Ecomare
24-OKT-2014 - Het was druk langs de Texelse kust afgelopen woensdagochtend. Op de dijk bij Oudeschild en op de trap naar de Slufter op Texel stonden veel mensen te kijken naar het extreem hoge water door de noordwesterstorm. Op de haven stond minstens een meter water. Het wandelgebied in de Slufter was alleen zwemmend te bereiken. En de Volharding, een natuurgebiedje bij De Cocksdorp, was voor even onherkenbaar. Indrukwekkend om te zien!

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Het was druk langs de Texelse kust afgelopen woensdagochtend. Op de dijk bij Oudeschild en op de trap naar de Slufter op Texel stonden veel mensen te kijken naar het extreem hoge water door de noordwesterstorm. Op de haven stond minstens een meter water. Het wandelgebied in de Slufter was alleen zwemmend te bereiken. En de Volharding, een natuurgebiedje bij De Cocksdorp, was voor even onherkenbaar. Indrukwekkend om te zien!

De Slufter tijdens het hoge water (foto: Sytske Dijksen)
Slufter onder water

Voor mensen is het extra hoge water in de Slufter een mooi schouwspel, maar wat betekent het voor de natuur? Wadvogels, die normaal gesproken bij hoog water rusten op de duintjes en de hoger kwelder, zoeken weilanden op, veilig achter de dijk. In de weilanden waren dus opvallend veel vogels te zien. Gelukkig is het broedseizoen al lang afgelopen, zodat geen nesten overspoeld raken. En voor de Slufter zelf is zo’n storm van levensbelang, vooral voor de planten.

Tijdens het hoge water zochten veel vogels een plekje binnendijks (foto: Sytske Dijksen)
Een zoutbad
De Slufter is een unieke plek, omdat het een kwelder is die grenst aan de Noordzee. Bijna alle andere Nederlandse kwelders liggen aan de Waddenzee. In de Noordzee wordt zand aangevoerd in de richting van de Slufter. Zo wordt het natuurgebied steeds hoger. De bijzondere zoutvegetatie met zeealsem en de beroemde paarse lamsoor zou verdwijnen als er niet regelmatig een verse plons zeewater overheen zou komen. Niet omdat die planten het zout nodig hebben, maar omdat de vegetatie die geen zout verdraagt anders een kans krijgt. Die planten zijn sterker en voor zeealsem en lamsoor is dan geen plaats meer. Zeekraal heeft zelfs echt zoute omstandigheden nodig. Een zoete Slufter is geen kwelder meer. Daarom is het maar goed dat bij noordwesterstorm het gebied een zoutbad krijgt.

De Volharding was voor even onherkenbaar (foto: Sytske Dijksen)
Meer weten?
In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over getij en waterstanden en over natuurgebieden op Texel. De Slufter is een natuurgebied dat valt onder beheer van Staatsbosbeheer. Op het weblog van de boswachter kun je meer lezen het werk van Staatsbosbeheer op Texel.

Tekst: Ecomare
Foto's: Sytske Dijksen