voor eenmalig gebruik, rugstreeppad

Paddendril in de nazomer

Ecomare
27-AUG-2015 - Eisnoeren van een rugstreeppad in de nazomer, dat is bijzonder! In het voorjaar kom je ze veel tegen op Texel. Maar in augustus? Dat is vreemd. Het is nu een beetje laat voor de voortplanting zou je zeggen. Daarnaast werden de eitjes aan de oostkant van de Slufter gevonden. Daar zou het water best brak kunnen zijn. Leggen padden hun eieren niet alleen in zoet water? Hoe zit dat?

Bericht uitgegeven door Ecomare [land] op [publicatiedatum]

Eisnoeren van een rugstreeppad in de nazomer, dat is bijzonder! In het voorjaar kom je ze veel tegen op Texel. Maar in augustus? Dat is vreemd. Het is nu een beetje laat voor de voortplanting zou je zeggen. Daarnaast werden de eitjes aan de oostkant van de Slufter gevonden. Daar zou het water best brak kunnen zijn. Leggen padden hun eieren niet alleen in zoet water? Hoe zit dat?

Vondst
Tijdens een excursie op vrijdag 21 augustus vond boswachter Dick Schermer, samen met de tijdelijke vogelwachters Edwin van Hooff en Roos Veeneklaas, de eisnoeren in een poeltje. Dat was in de zogenaamde Groene Hoek, een geplagd stuk land aan de noordoostkant van de Sluftervallei op Texel. De rugstreeppadden zelf waren er ook, opvallend actief na de overvloedige regen in het begin van die week. De Groene Hoek is wel in de Slufter, maar op deze plaats komt de zee niet of nauwelijks. Toch kan het water er een beetje brak zijn. Dat geeft niet, want rugstreeppadden zijn echte duindieren en leggen hun eitjes ook in brak water.

Paddendril van de rugstreeppad (foto: Dick Schermer)

Nakomertjes
Volgens de Atlas van Noord-Hollandse amfibieën en reptielen is de voorplantingstijd van de rugstreeppad normaal in en rond de maand april, maar het kan nog doorlopen tot eind augustus. Dat blijkt te kloppen. Rolf van Leeningen van RAVON, de organisatie die waarnemingen van vissen, amfibieën en reptielen in Nederland verzamelt, wilde wel graag de exacte gegevens weten omdat het niet zo vaak voorkomt zo laat in het seizoen. Echt nakomertjes dus, de padjes uit deze leg!

De rugstreeppad is de enige pad op Texel (foto: Foto Fitis, Sytske Dijksen)

Beschermd
Rugstreeppadden zijn Europees beschermd, maar hier en daar in Nederland komen ze talrijk voor. Op Texel is het de enige paddensoort die er is.

Meer weten?
In de digitale encyclopedie van Ecomare kun je meer lezen over rugstreeppadden.

Tekst: Ecomare
Foto's: Dick Schermer; Foto Fitis, Sytske Dijksen