Nu in het donker je tuin in!

De Vlinderstichting
27-OKT-2014 - Nu de wintertijd is ingegaan is het nog eerder donker ‘s avonds en dat is fijn als je op zoek wilt naar nachtvlinders. Vanaf een uur of zeven is het de moeite waard om, met zaklamp gewapend, even je tuin in te gaan.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Nu de wintertijd is ingegaan is het nog eerder donker ‘s avonds en dat is fijn als je op zoek wilt naar nachtvlinders. Vanaf een uur of zeven is het de moeite waard om, met zaklamp gewapend, even je tuin in te gaan.

De zeldzame kadeni-stofuil is ook op klimop in een tuin gezien (foto: Kars Veling)Als er nog bloeiende planten in je tuin staan kun je daar namelijk, zelfs zo laat in het jaar, nog vlinders op aantreffen. De klimop, die dit jaar weken eerder in bloei was dan de afgelopen jaren, staat er nu nog prima bij en zal de komende twee tot drie weken flink bloeien en vlinders lokken. De zeldzame kadeni-stofuil bijvoorbeeld is onder andere ook op klimop in een tuin gemeld. Deze vlinder is nu nog net te zien, maar de vliegtijd loopt op haar eind. De bruine herfstuil en de zwartstipvlinder zijn al een paar weken aanwezig en zijn over een week of wat uitgevlogen, maar er zijn ook nachtvlinders die vanaf nu tot in het voorjaar gezien kunnen worden.

Zo is er de windevedermot, een micro, die als vlinder overwintert en nu en de komende maanden kan worden gevonden. Hij komt ook wel in huizen voor, maar kan ook op de buitenlamp of de verlichte ramen van de keuken afkomen en natuurlijk ook op klimop, om brandstof te verzamelen. De site microlepidoptera meldt: “Een van de meest algemene vedermotten van ons land, die met name in het najaar en in het voorjaar talrijk kan zijn. Landelijk te vinden o.a. binnen de bebouwde kom, stedelijke gebieden, ruigten en akkers waar de voedselplanten voor handen zijn”.

De windevedermot is een algemene micro die nu volop wordt gezien (foto: Kars Veling)

Ook agaatvlinder komt graag tanken op bloeiende klimop in de tuin (foto: Kars Veling)Ook de wachtervlinder is nu aan het begin van de vliegtijd en zal nog weken te zien zijn en ook na de echt koude midwinter weer tevoorschijn komen. Over een aantal weken, als het even flink heeft gevroren  ’s nachts, komt de zwartvlekwinteruil en deze blijft gedurende de hele winter actief en kan, zolang de klimop bloeit ook daarop gezien worden. Ook agaatvlinder is nu op klimop te zien, Dit is een heel algemene vlinder die verspreid door het hele land voorkomt en vooral in de zomer vliegt, tot in oktober. Het is een bijzonder geval, want ook gedurende de winter worden er af en toe nog vlinders gezien. Het roesje is ook een zeer algemene nachtvlinder, die als vlinder overwintert en op dit moment kan worden gezien op klimop. De mot verzamelt daar nectar om met een goede voorraad de winter in te gaan. Kortom: er is ook nu nog voldoende te genieten in de tuin!

Bericht mede in het kader van 'Tuin als thuis', onderdeel van het programma Groen en Doen van het Ministerie van EZ.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting