Telpost Laaxum

Euro Birdwatch breekt alle records!

Vogelbescherming Nederland
7-OKT-2014 - Afgelopen zaterdag 4 oktober vond voor de 23e keer de Euro Birdwatch plaats. Dit is een internationale (trek)vogeltelling die tot doel heeft om trekvogels onder de aandacht te brengen. Het (voorlopig) definitieve aantal voor Nederland staat momenteel op 1.420.905 getelde vogels, verdeeld over 209 soorten. Dit is ruimschoots een verdubbeling ten opzichte van het vorige record van 663.550 vogels in 2008.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Afgelopen zaterdag 4 oktober vond voor de 23e keer de Euro Birdwatch plaats. Dit is een internationale (trek)vogeltelling die tot doel heeft om trekvogels onder de aandacht te brengen. Het (voorlopig) definitieve aantal voor Nederland staat momenteel op 1.420.905 getelde vogels, verdeeld over 209 soorten. Dit is ruimschoots een verdubbeling ten opzichte van het vorige record van 663.550 vogels in 2008.

Goede dag voor trekvogels

37 zusterorganisaties van Vogelbescherming deden aan de Birdwatch mee, in evenveel Europese landen. In Nederland organiseerde Vogelbescherming dit evenement; er waren op 163 plekken vogelaars actief om de langstrekkende vogels te tellen. Dat het een goede dag was bleek al gauw toen de eerste aantallen binnenkwamen. Naarmate er meer werd ingevoerd kwamen verschillende records in beeld, die dan ook meteen weer werden verbroken. Vooral spreeuw, vink en zanglijster gingen helemaal los (er werden nooit eerder zulke aantallen gezien tijdens een Birdwatch), maar ook veldleeuweriken deden het erg goed.

Telpost Laaxum (foto: Y. Kuipers)

Laag vliegende vogels
Dit had alles te maken met het weer zaterdag: prachtig weer met een zuidelijke wind. Dat laatste betekent tegenwind voor de trekvogels, waardoor ze laag gaan vliegen en dus eerder worden opgemerkt dan wanneer ze hoog vliegen (wat ze doen met rugwind). En dat in de piektijd voor trekvogels (begin oktober), leidde dus tot de grote aantallen.

Bijzondere soorten
Er werden de nodige bijzonderheden vastgesteld, zoals twee steppekiekendieven, een grote kruisbek, dertien roodkeelpiepers, twaalf grote piepers, een roze spreeuw, elf Europese kanaries en vier Siberische boompiepers. Uniek voor de Euro Birdwatch waren verder 1.434 grote zilverreigers, waarmee deze soort de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorzet.

Drie miljoen in Europa
De eerste resultaten uit de rest van Europa duiden op een totaal van bijna drie miljoen vogels. Daarvan werd dus bijna de helft in Nederland geteld. Een uitgebreid verslag van de Euro Birdwatch volgt later dit najaar.

De laatste getallen (worden nog bijgewerkt) zijn te vinden op: www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/euro_birdwatch/birdwatch_2014.

Tekst: Gert Ottens, Vogelbescherming Nederland
Foto: Y. Kuipers