Bedreigde argusvlinder weer te zien

De Vlinderstichting
20-JUL-2015 - Binnenkort zijn er weer argusvlinders te zien. De zomergeneratie van deze bedreigde vlinder begint over een paar dagen te vliegen. De resultaten van het telweekend argusvlinder dat eind mei werd gehouden, geven een beeld van waar de argusvlinder deze zomer te verwachten is.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Binnenkort zijn er weer argusvlinders te zien. De zomergeneratie van deze bedreigde vlinder begint over een paar dagen te vliegen. De resultaten van het telweekend argusvlinder dat eind mei werd gehouden, geven een beeld van waar de argusvlinder deze zomer te verwachten is.

Binnenkort vliegt de argusvlinder weer in het westen van het land (foto: Kars Veling)Er werden honderden argusvlinders geteld tussen 23 en 25 mei. Toen organiseerde De Vlinderstichting samen met Waarneming.nl voor de derde keer een telweekend argusvlinder. Naar schatting deden 150 tot 200 mensen mee. Samen telden zij zo’n 300 vierkante kilometer en gaven dat door aan De Vlinderstichting. Ze zagen in totaal 543 argusvlinders. Via Waarneming.nl konden mensen ook hun argusvlinders doorgeven, wat resulteerde in circa 500 losse waarnemingen, van 818 exemplaren.

Aantallen iets lager
Door het koele voorjaar waren de argusvlinders eind mei nog niet op de top van hun vliegtijd. Dat weerspiegelt zich vooral in iets lagere aantallen in de kilometerhokken waar argusvlinders werden gezien.

Parende argusvlinders (foto: Kars Veling)In totaal werd in 45% van de getelde hokken de argusvlinder waargenomen en dat percentage is gelijk aan het telweekend in mei 2014. Het gemiddeld aantal vlinders op deze locaties ligt in 2015 op 4,3 tegen 4,9 vlinders in 2014. De dichtheden zijn dus maar iets lager dan een jaar eerder, en dat zal vooral komen door het weer. Was het telweekend een week later uitgevoerd, dan hadden we precies de piek van de vliegtijd gehad, net als tijdens het telweekend in 2014 het geval was.

Toch lijkt er positief nieuws te zijn. Dit jaar waren er namelijk beduidend minder kilometerhokken met een lage dichtheid. In 2014 werd in 29% van de bezette hokken slechts 1 individu gezien, dit jaar was dat in 16% van de bezette kilometerhokken. Zou de grote extra generatie argusvlinders in de herfst van 2014 daartoe geleid hebben? Hoopvol is het in ieder geval wel!

Regionale verschillen
De meeste argusvlinders werden tijdens het telweekend gezien op het eiland Tiengemeten (ZH). Rita van den Bos zag er maar liefst 39 in een vierkante kilometer. De westelijke provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland herbergen nog steeds de meeste vlinders. In Zeeland was het aantal in bolwerk Hansweert iets lager dan in 2014. In het Utrechtse werd er met wisselend succes gezocht: ten westen van Maartensdijk bijvoorbeeld was de argusvlinder in zeven hokken present en in zes afwezig. In vier provincies is er wel naar argussen gespeurd, maar is er geen enkele gevonden. Het gaat om Drenthe, Flevoland, Groningen en Limburg. Op Groningen na moet de argusvlinder in al deze provincies nog wel voorkomen. In Friesland is veel geteld, liefst 60 vierkante kilometer, maar met wisselend succes. Iets zuidelijker, in de kop van Overijssel was het raak: vooral tussen Hasselt en Staphorst werden er tientallen gezien. In Gelderland lijkt vooral de westelijke Betuwe nog bezet en in Noord-Brabant de kleigronden van het uiterste westpuntje. Daarmee is de argusvlinder meer dan ooit een vlinder van het westen geworden.

Hieronder de waarnemingen van het telweekend mei 2015: rood = wel gezocht, niet gevonden; blauw is argusvlinder gevonden, hoe donkerder hoe meer.

Waarnemingen telweekend mei 2015. Rood: wel gezocht, niet gevonden; blauw: argusvlinder gevonden, hoe donkerder hoe meer.

Alle waarnemers worden hartelijk bedankt voor hun medewerking aan het telweekend! De komende tijd kunt u weer op zoek gaan naar de argusvlinder. Geef uw waarnemingen door via Waarneming of Telmee, dan helpt u de bescherming van de soort. Ondertussen werkt De Vlinderstichting hard aan een zonnige toekomst voor de argusvlinder, onder meer door in de Krimpenerwaard het voortplantingsbiotoop te verbeteren.

Tekst: Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling