Medeliefje met rijp winter

Eindejaars Plantenjacht succesvol verlopen

FLORON
5-JAN-2015 - Tijdens de eerste editie van de door FLORON georganiseerde Eindejaars Plantenjacht zijn in totaal 383 verschillende wilde of verwilderde planten bloeiend waargenomen. Een opmerkelijk hoog aantal voor deze tijd van het jaar.

Bericht uitgegeven door FLORON [land] op [publicatiedatum]

Tijdens de eerste editie van de door FLORON georganiseerde Eindejaars Plantenjacht zijn in totaal 383 verschillende wilde of verwilderde planten bloeiend waargenomen. Een opmerkelijk hoog aantal voor deze tijd van het jaar.

FLORON vroeg plantenliefhebbers rond de jaarwisseling om één uur buiten te kijken en op te schrijven welke wilde planten en verwilderde tuinplanten nog in bloei staan. Aan deze eerste editie deden 318 personen mee. Zij konden hun vondsten melden via Twitter, Facebook en de website plantenjacht.nl. Veel deelnemers waren verrast door het grote aantal verschillende bloeiende planten dat ze gedurende de korte wandeling aantroffen.

Madeliefje is de meest gemelde soort deze winter (foto: Baudewijn Odé)

In totaal zijn 383 wilde of verwilderde planten bloeiend waargenomen. Het overgrote deel (93%) bestond uit inheemse soorten. Ongeveer een kwart van alle in Nederland voorkomende wilde planten stond rond de jaarwisseling dus nog ergens te bloeien!

De drie meest waargenomen planten zijn Madeliefje (346 meldingen), Straatgras (323) en Paardenbloem (296). Andere planten die op meer dan de helft van de lijstjes prijkten zijn: Klein kruiskruid, Vogelmuur, Herderstasje, Paarse dovenetel, Witte dovenetel, Duizendblad en Kropaar. 126 soorten zijn slechts éénmalig genoteerd. Daarbij zaten ook enkele opmerkelijke vondsten, waaronder Stengelomvattend havikskruid en Muurbloem.

De meeste verschillende bloeiende planten zijn waargenomen op een industrieterrein in Roosendaal (47 soorten in bloei). In een heemtuin in Boskoop werden zelfs 55 soorten genoteerd, maar daar zitten ook veel niet-wilde planten bij. Op 50 van de 647 ingezonden lijsten prijkten meer dan 25 soorten. Gemiddeld stonden er tien soorten op de lijstjes. Dat aantal kunnen we gaan vergelijken met de resultaten van toekomstige plantenjachten.

Gaspeldoorn bloeit het hele jaar door: sneeuw of geen sneeuw (foto: Aad van Diemen)

Van de waargenomen planten, bestaat slechts twee procent uit typische voorjaarsbloeiers als Dotterbloem en Speenkruid. Tachtig procent van de soorten betreft planten die het gehele jaar door bloeiend kunnen worden aangetroffen zoals Paardenbloem en Madeliefje; deze soorten kwamen op nagenoeg alle lijstjes voor.

Het hoge percentage ‘’die hards’’ onder de waargenomen bloeiende planten hangt samen met de tot nu toe zacht verlopen winter die, volgens de cijfers van het KNMI, het warmste jaar sinds zeker drie eeuwen afsloot. Door het zachte weer bleven veel wilde planten doorgaan met bloeien, terwijl ze daar onder ‘’normale’’ omstandigheden in de herfst, bij het intreden van de eerste serieuze nachtvorsten, mee stoppen. Dat is dan ook de belangrijkste verklaring voor het verrassend hoge aantal soorten dat tijdens de jaarwisseling nog bloeiend is aangetroffen!

Meer uitkomsten van de Eindejaars Plantenjacht zijn te vinden op de Facebookpagina van FLORON. In het tijdschrift PLANTEN, dat komend voorjaar voor het eerst verschijnt, zal uitgebreider verslag worden gedaan. 

Tekst: Edwin Dijkhuis & Laurens Sparrius, FLORON
Foto's: Aad van Diemen & Baudewijn Odé