Zomertortel met kogel

25 miljoen dode vogels door illegale jacht

Vogelbescherming Nederland
25-AUG-2015 - Tientallen miljoenen vogels worden jaarlijks in het Middellandse Zeegebied illegaal gedood. Dat blijkt uit onderzoek van BirdLife International. Vogelbescherming is de Nederlandse Partner van BirdLife. Nog niet eerder werd de omvang van illegale jacht in dit gebied zo gedetailleerd in kaart gebracht. De uitkomsten zijn schokkend.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Tientallen miljoenen vogels worden jaarlijks in het Middellandse Zeegebied illegaal gedood. Dat blijkt uit onderzoek van BirdLife International. Vogelbescherming is de Nederlandse Partner van BirdLife. Nog niet eerder werd de omvang van illegale jacht in dit gebied zo gedetailleerd in kaart gebracht. De uitkomsten zijn schokkend.

BirdLife International heeft voor het eerst de omvang van de illegale jacht in kaart gebracht: rond het Middellandse Zeegebied vinden jaarlijks 25 miljoen vogels de dood door illegale jacht. Dat gebeurt onder andere door schieten, lijmstokken en het vangen met touwen en netten. Het doel van de illegale jacht varieert: van consumptie, voor de illegale handel of gewoon voor de lol.

Jager op Malta (foto: Lars Soerink)

Top 10 van landen
BirdLife stelde aan de hand van de tellingen een top 10 op. Egypte (5,7 miljoen illegaal gedode vogels) voert de lijst aan, gevolgd door Italië (5,6 miljoen). Andere Europese landen in de top 10 zijn Cyprus (2,3 miljoen), Griekenland (700.000 vogels), Frankrijk (500.000 vogels), Kroatië (500.000 vogels) en Albanië (300.000 vogels).

Malta hoogste aantal per vierkante meter
Malta staat niet in de top 10 (jaarlijks goed voor 108.000 illegaal gedode vogels) qua absolute aantallen, maar als je kijkt naar het aantal gedode vogels per vierkante meter staat dit eiland ruimschoots bovenaan. Al jaren zet BirdLife Malta zich door middel van de zogenoemde Raptor-kampen in om de jacht in kaart te brengen én te stoppen. Nederlandse vrijwilligers helpen hierbij, onder andere door met camera de jacht vast te leggen. Dat levert heftige beelden op.

De meest dodelijke plek
De meest dodelijke plek in het Middellandse Zeegebied blijkt al jaren de regio rond Famagusta in Oost-Cyprus te zijn. Net als Malta vormt dit eiland door zijn ligging een cruciale pitstop voor uitgeputte trekvogels die de zee hebben overgestoken. In Cyprus is al jarenlang Europese wetgeving van kracht die illegale vangst verbiedt.

Vinken, wulpen, kwartels…
De jagers doden vooral vinken (bijna 3 miljoen per jaar), zwartkoppen (1,8 miljoen) en kwartels (1,6 miljoen). Jaarlijks worden ruim een miljoen zomertortels gedood, een soort die het in ons land ook moeilijk heeft. De zomertortel is sinds de eeuwwisseling in Europa met ruim 30% in aantal achteruitgegaan, in sommige landen, waaronder Nederland, zelfs meer dan 90%.

Zomertortel met kogel (foto: BirdLife Malta)
Maar ook wulpen, zwarte ooievaars en verschillende soorten arenden komen door illegale jacht aan hun einde. Een deel van de soorten die gedood wordt, staat op de Rode Lijst van bedreigde soorten, zoals de wulp, kwartel en zomertortel. Deze vogels hebben al ernstig te lijden omdat er steeds minder geschikte plekken voor ze zijn om te leven.

Verenigde Naties
Illegale jacht vindt op meer plekken in de wereld op grote schaal plaats. Het onderwerp komt, mede door lobbywerk van BirdLife, meer op de politieke agenda te staan. Zo nam de Verenigde Naties recent haar allereerste resolutie over ‘wildlife crime’ aan en riep ze alle landen op een einde te maken aan deze misstanden.

Het volledige onderzoek naar jacht rond het Middellandse Zee gebied wordt later dit jaar gepresenteerd. De samenvatting is te lezen op de site van BirdLife.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Lars Soerink / www.vildaphoto.net; BirdLife Malta