Ooievaar

Jacht op trekvogels in Libanon

Stichting IFAW
6-AUG-2022 - De jacht op vogels is een veelvoorkomende praktijk in Libanon. Dit land wordt beschouwd als een flessenhals voor trekvogels – waaronder veel arenden, gieren, valken, zangvogels, ooievaars en kraanvogels. Sommige daarvan zijn bedreigde diersoorten of worden zelfs met uitsterven bedreigd. Deze vogels maken gebruik van de belangrijkste vliegroute in het Midden-Oosten langs de Grote Riftvallei.

Het lukraak afschieten en vangen van vogels is een ernstig probleem dat IFAW wil aanpakken door middel van een partnerschap met de Lebanese Association for Migratory Birds (LAMB). LAMB is een plaatselijke NGO die een primitief reddingscentrum runt dat zich concentreert op roofvogels en ooievaars door de oprichting van LOBR, 'Levant Operation for Bird Rescue'.

Roofvogels en ooievaars zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van veel landschappen en habitats. Ze helpen bij het opruimen van kadavers en voorkomen zo de verspreiding van ziekteverwekkers. Ze zijn een prooi voor grote roofdieren, maar behoren zelf ook tot de meestvoorkomende toppredatoren en zijn daarmee waarschijnlijk bepalend voor de soortensamenstelling van andere vogels en zoogdieren.

Samen zullen IFAW en LAMB werken aan de ontwikkeling en verbetering van het reddingscentrum om de gewonde vogels te redden, te rehabiliteren en uiteindelijk weer uit te zetten in hun natuurlijke habitat – indien mogelijk.

408 vogelsoorten in Libanon

Dr. Michel Sawan, voorzitter van LAMB: "In Libanon zijn maar liefst 408 vogelsoorten geteld. Het merendeel van deze vogels maakt gebruik van de belangrijkste migratieroute door de Riftvallei. Willekeurige en illegale jachtpraktijken zullen deze statistieken helaas veranderen als we de vogels nu niet beschermen."

"IFAW bewijst voortdurend hoe de bescherming van dieren op de ene plek gevolgen kan hebben voor dieren op andere continenten, en benadrukt daarmee hoe belangrijk het is dat landen samenwerken aan het behoud van bedreigde diersoorten," aldus Dr. Elsayed Mohamed, regionaal directeur bij IFAW voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij vervolgt: "Het LOBR-project zal een grotere impact hebben buiten de Libanese grenzen en zal in belangrijke mate de habitats in Oost- en Zuid-Afrika helpen beschermen, waar IFAW's Room to Roam-initiatief actief is – de eindbestemming voor veel trekvogels die over Libanon vliegen."

De jacht is een ingebed gebruik in de Libanese cultuur en wordt van generatie op generatie doorgegeven. Mettertijd is deze praktijk echter uitgebreid met wrede vangstmethoden – netten, strikken en kalkstokken om er een paar te noemen – en met niet-duurzame, verspillende hoeveelheden. Mohamed: "LOBR dringt er bij jagers op aan zich volledig aan de jachtwetten te houden."

Tekst en foto: IFAW (leadfoto: ooievaar)