Haringvlietsluizen VOOR EENMALIG GEBRUIK

Lichtprojectie 'opent' Haringvlietsluizen

ARK Rewilding Nederland
17-MEI-2016 - De Haringvlietsluizen gaan op 20 en 21 mei even ‘open’. Met een lichtprojectie bij de Haringvlietdam in Stellendam, vragen de zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet aandacht voor trekvissen als de steur; vissen die migreren tussen de zee en de rivieren. Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat.

World Fish Migration Day

De lichtprojectie bij de Haringvlietsluizen luidt op vrijdagavond 20 mei de World Fish Migration Day in Nederland in die op zaterdag 21 mei plaatsvindt. Dit internationale initiatief vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van open riviersystemen en trekvissen. Veilige trekroutes en verbindingen tussen rivieren en zee zijn noodzakelijk voor gezonde visbestanden en rivieren. Soorten die tussen de zee en de rivieren trekken, worden bedreigd door barrières als stuwen, dammen en sluizen, gebouwd voor waterbeheer, waterkracht en drainage.

Steur als symbool voor een gezonde delta en rivieren

De steur, de hoofdrolspeler in de lichtprojectie, staat symbool voor vele trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling die voor hun leven en voortplanting zowel de zee als de rivieren nodig hebben. Voor al deze vissen geldt dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoetzoutovergangen, getijdenverschillen en een open verbinding naar zee nodig hebben. Als monding van twee grote Europese rivieren, de Maas en de Rijn, is het Haringvliet een belangrijke toegangspoort voor een groot Europees achterland. Een (gedeeltelijk) open Haringvliet is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde trekvisstand.

Haringvlietsluizen

Lichtprojectie opent sluizen

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. De lichtprojectie laat zien hoe belangrijk de opening van de Haringvlietsluizen in 2018 voor trekvissen als de steur is. Zij kunnen dan niet alleen via de Nieuwe Waterweg, maar ook via het Haringvliet, hun paaiplaatsen verder stroomopwaarts bereiken. In aanloop naar 2018 wordt er vanuit het Droomfondsproject Haringvliet door zes natuurorganisaties en met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij hard gewerkt aan het herstel van een gezonde trekvisstand in en om het Haringvliet en in het bijzonder de terugkeer van de steur.

Terugkeer van de steur

De Europese Atlantische steur is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Door stuwen, sluizen, riviercorrecties, overbevissing en vervuiling werd de steur in Nederland steeds zeldzamer en is het laatste exemplaar in 1952 opgevist bij Tiel. Nu komt de Europese steur nog maar op één plek voor in Europa: in de Gironde, bij Bordeaux in Frankrijk. In 2012 en 2015 zijn er jonge, gezenderde steuren op de Rijn uitgezet en naar zee gezwommen. Steuren worden geboren op de rivier en groeien op in de overgang tussen rivier en zee. Volwassen steuren trekken naar zee. Tegen de tijd dat de biologische klok op voortplanten springt, keren ze terug.

Europese Atlantische steur

Natuurlijker Haringvliet

In het Droomfondsproject Haringvliet werken ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds aan een natuurlijker Haringvliet in aanloop naar het op een kier gaan van de Haringvlietsluizen. De financiële bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij is daarbij een onmisbare impuls. De ambitie is ruim baan voor trekvissen en –vogels in en om het Haringvliet waar mensen van kunnen genieten.

20 en 21 mei

De lichtprojectie is te zien op 20 en 21 mei (vlakbij restaurant Zoet of Zout) vanaf half elf ’s avonds op het beheerkantoor van Rijkswaterstaat (Haringvlietplein 2, Stellendam). Vrijdagavond om 22.30 uur vindt de première plaats in het bijzijn van onder andere gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee. Ruben Smit, natuurfotograaf en ecoloog, onder andere bekend van de bioscoopfilm ‘De Nieuwe Wildernis’ zal de projectie inleiden.

Meer informatie is te vinden op www.haringvliet.nu en www.worldfishmigrationday.com. Op www.steureninnederland.nl vindt u meer informatie over de steur en het steurenproject.

Tekst: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling en Mirjam Wagteveld, WNF, Droomfondsproject Haringvliet
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling; Jelger Herder, Digital Nature