Egel

Komend weekend: Egelweekend!

Zoogdiervereniging
14-SEP-2017 - Op 16 en 17 september is het ‘Egelweekend 2017’. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Is de egelpopulatie nog even stabiel als afgelopen jaren?

Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met Sovon organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994 tot 2016 stabiel is. Wel is de populatie na een piek in 2008 sterk afgenomen met een dieptepunt in 2014. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012 en 2013 een rol. In 2015 heeft de populatie zich nauwelijks hersteld, maar in 2016 was er wel sprake van herstel. Door het natte weer de afgelopen tijd zijn er veel slakken en insecten. Dit is gunstig voor de jonge egels omdat er dan voldoende voedsel is. We zijn benieuwd of het herstel doorzet en er dit jaar meer egels worden gemeld. 

Index aantalsontwikkeling van de egel in Nederland in de periode 1994-2016

Egelweekend

Egel in de tuinOp 16 en 17 september is het ‘Egelweekend 2017’. De Zoogdiervereniging roept iedereen op om tijdens dit weekend waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. De eerste landelijke egeltelling was tijdens het Jaar van de Egel in 2009. Dit weekend was een groot succes: er kwamen meer dan 20.000 meldingen van egels binnen. De jaren erop is er steeds een oproep voor het doorgeven van egelwaarnemingen tijdens (en rondom) het jaarlijkse egelweekend verspreid.

De Zoogdiervereniging wil met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een aardig beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit voorgaande jaren er nog steeds?

Levend en dood

Het gaat om alle egels die in 2017 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn. U kunt niet alleen de egels in uw eigen tuin, maar ook dieren die u tijdens een wandeling tegenkwam, melden. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels, maar ook dode exemplaren.

Egels melden

Melden van egels gaat gemakkelijk. De egel(s) in uw tuin kunt u doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunt u doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl.

Zoogdierfilmpje: de egel

Meer informatie over egels is te vinden op het onderstaande filmpje en via www.zoogdiervereniging.nl/egel.

 Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

De egel (Bron: Zoogdierverenging)

Tekst: Neeltje Huizenga en Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Grafiek: Zoogdiervereniging / CBS
Foto's: Luc Meert; Arthur Vanden Broucke
Film: Zoogdiervereniging