Natuurgrondruil in Limburg voor nog effectiever beheer

ARK Rewilding Nederland
15-JAN-2018 - Op 15 januari 2018 vond in Limburg een natuurgrondruil plaats waarbij 564 hectare natuur van eigenaar wisselt. Met deze onderlinge grondruil door ARK Natuurontwikkeling, Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer ontstaan meer aaneengesloten natuurgebieden die makkelijker en effectiever beheerd kunnen worden. Uiteindelijk komt dit ten goede aan de kwaliteit van de natuur.

Bijna twee jaar geleden nam ARK Natuurontwikkeling het initiatief voor een natuurgrondruil in Limburg. Een groot gedeelte van de Limburgse natuurgebieden wordt namelijk beheerd door Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en Natuurmonumenten, maar de gebieden liggen vaak versnipperd en grenzen aan gebieden van andere organisaties of worden er zelfs door omringd. Met de grondruil komt hier verandering in. In de grondruil wordt bestaande natuur van Het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer onderling geruild. Daarnaast wordt bestaande en nieuwe natuur van ARK Natuurontwikkeling (aangekocht, ingericht en tijdelijk beheerd door ARK) overgedragen aan de drie natuurbeheerders.

Provincie Limburg steunt de grondruil omdat het past in de recent vastgestelde natuurvisie. Die is onder andere gericht op het nog efficiënter inzetten van beschikbare middelen.

Deze grondruil van 564 hectare is uniek. Het betreft de eerste provinciebrede natuurgrondruil tussen natuurbeherende organisaties in Nederland, om zo te komen tot een efficiënter natuurbeheer. Voor de miljoenen bezoekers verandert er eigenlijk niets. De bezoeker blijft toegang houden tot natuur in Limburg zoals het al jaren het geval is.

Enkele voorbeelden: een groot deel van natuurgebieden van ARK Natuurontwikkeling in het Kempen~Broek wordt overgedragen aan Natuurmonumenten. Eigendommen van ARK bij Vaals gaan over naar Staatsbosbeheer die reeds aangrenzende natuur in de Vijlenerbossen in bezit heeft. In Nationaal Park De Maasduinen ruilen Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap gronden, zodat eigendommen bij elkaar komen te liggen.

De grondruil is een voorbeeld van daadkrachtige samenwerking tussen de natuurbeheerders in Limburg die bezig zijn met het instandhouden en professioneel beheren van Limburgse natuurgebieden.

Tekst: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling, Michel Jehae, Staatsbosbeheer, Henk Heijligers, Limburgs Landschap, Simone Prinsen, Natuurmonumenten, Gert-Jan van der Westen, Provincie Limburg
Foto: ARK Natuurontwikkeling