Studenten Bolsius

Brabant gaat voor een vitale bodem

Provincie Noord-Brabant
20-JUN-2019 - Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sector, natuur en samenleving. Het vernieuwde platform van Bodemnetwerk Brabant ondersteunt het beter omgaan met de bodem.

Een vitale bodem is belangrijk voor de agrarische sectorBodemnetwerk verzamelt Brabantse projecten, praktijkkennis en evenementen op het gebied van bodems en het duurzame gebruik daarvan. Al deze informatie staat op het vernieuwde platform Vitalebodembrabant.nl.

Wat is een vitale bodem?

Een vitale bodem is schoon, vruchtbaar, gezond en zit vol leven. Een gezonde bodem is bestand tegen veel regen, periodes van droogte en klimaatverandering. De bodem verbetert de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en slaat CO2 op. Daarmee is een bodem een voorwaarde voor de individuele agrarisch ondernemer om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen blijven voeren.

Waarom is een gezonde bodem belangrijk?

Voor de agrarische sector in zijn totaliteit is een goede bodemkwaliteit nodig om ook in de toekomst te kunnen blijven voortbestaan. Voor de natuur is een gezonde bodem belangrijk omdat hij de basis vormt voor biodiversiteit: verschillende soorten planten en bomen, insecten en andere dieren. Voor de samenleving is een vitale bodem belangrijk vanwege veiligheid en gezondheid.

Bodemcafé

Studenten van de HAS Hogeschool doen onderzoek naar vitale bodemsHet netwerk organiseert ook het Bodemcafé, lezingen, bijeenkomsten en netwerkborrels. In het Bodemcafé staat steeds één onderwerp centraal. Daarover gaan deskundigen met elkaar in gesprek. Om van elkaar te leren en samen te werken. Uiteraard is het ook gewoon gezellig. Wilt u zelf een Bodemcafé organiseren? Of hebt u een idee over de inhoud of locatie? Stuur ons dan een email.

Bodemnetwerk Brabant

Het netwerk, platform Vitalebodembrabant.nl en de activiteiten zijn bedoeld voor iedereen die op een duurzame manier met de bodem om wil gaan. Daarnaast ondersteunt het bodemnetwerk studiegroepen en individuele initiatieven. Mail ons voor meer informatie.

Bodemnetwerk Brabant bestaat uit vertegenwoordigers van het waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Hoge Agrarische School (HAS), Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Marc Bolsius, Fotoburo Bolsius; Pexels.com