Snoeiwerkzaamheden in de winter, Hof van Seghwaert

Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
24-JUL-2019 - Vanaf 15 juli 2019 stelt de provincie Zuid-Holland opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het behoud van Zuid-Hollandse icoonsoorten: dier- en plantensoorten die belangrijk zijn voor de natuur in de provincie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen projecten indienen. Eerdere subsidies leidden al tot mooie resultaten, zoals in de Hof van Seghwaert.

“Met de bijdrage die we in 2017 kregen van de provincie, hebben we van een vervallen boomgaard in Zoetermeer een paradijsje kunnen maken voor bijzondere stadsdieren en insecten”, vertelt Suzanne Verboon van de Hof van Seghwaert. “Wij beheren vanaf 2015 een oude boomgaard midden in Zoetermeer; in 2017 kregen we daar van de gemeente een tweede deel bij. Dat stuk was al jaren niet meer onderhouden en helemaal overwoekerd door braamstruiken. Verder leefde en groeide er weinig. We vonden nog geen vogelnestje bij het terugsnoeien van de bramen. Het idee ontstond om in dit gedeelte de natuur de ruimte te geven met aandacht voor het verhogen en versterken van de biodiversiteit. Dankzij de bijdrage van de provincie konden we veel meer doen dan we eerst dachten. Zo konden we een paddenpoel voor amfibieën aanleggen en nieuwe struiken en bomen aanplanten. Zaken die anders voor een vrijwilligersclub zoals wij financieel heel lastig zijn. We hebben fruitbomen en struiken gekozen die op verschillende momenten van het jaar bloeien, zodat er altijd voldoende nectar is voor insecten.”

Bomen planten met een schoolklas, Hof van Seghwaert

Groene Cirkels

De inspanningen van de vrijwilligers van de Hof van Seghwaert hebben al
tot mooie resultaten geleid. Zo nam het aantal bijen en vlinders in en rond de boomgaard flink toe. De berg zand die speciaal voor grondbijen werd neergelegd, wordt inmiddels goed gebruikt. Verboon: “We waren op excursie geweest naar de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude, waar vanuit het project ‘Groene Cirkels’ verschillende maatregelen op het gebied van duurzaamheid en natuurbescherming genomen zijn. Eén daarvan was het aanleggen van een zandberg voor bijen. Ik heb de aannemer benaderd die bij dat project betrokken was, en heb gevraagd om zand met dezelfde samenstelling en korrelgrootte. Dat luistert heel nauw als je bijen wilt aantrekken. Zo leidt het ene succesvolle project tot het volgende.”

Draagvlak

In en rond de Hof van Seghwaert zijn inmiddels ruim honderd vrijwilligers actief. Dat brengt Suzanne Verboon op een ander positief effect van een dergelijk buurtproject: "Het draagvlak voor groen en natuur neemt enorm toe. Wij zijn heel laagdrempelig: iedereen kan meedoen, of je nu af en toe koffie voor bezoekers wil schenken of juist iedere week de handen uit de mouwen wilt steken. En in september komt de hele buurt helpen met de oogst van de peren waar wij dan weer perensap van laten maken. We doen ook veel aan educatie. Jaarlijks worden alle onderbouwklassen uit de buurt uitgenodigd voor een bezoek. En we hebben mooie informatieborden geplaatst voor bezoekers die meer willen weten over de natuur op deze plek.”

Zuid-Hollandse icoonsoorten

Snoeiwerkzaamheden in de winter, Hof van SeghwaertSinds 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de bescherming van en zorg voor in het wild levende plant- en diersoorten. De provincie Zuid-Holland richt zich daarbij op 40 icoonsoorten. Voorbeelden van deze icoonsoorten zijn de egel, de argusvlinder en de wilde hyacint. Als het goed gaat met deze soorten planten en dieren, dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. En dat is weer goed voor de mens, want de natuur levert ons allerlei voordelen op. Denk aan schoon water om in te zwemmen, schaduw van bomen op een zonnige dag of gezonde groenten en fruit. Veel landbouwgewassen zijn namelijk afhankelijk van bestuiving door insecten.

Crowdfunding

De provincie Zuid-Holland ondersteunt ook bewoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag gaan voor de natuur en de icoonsoorten in hun buurt. De provincie verdubbelt het bedrag dat via crowdfunding wordt geworven tot een maximum van €5.000,- per project. Hiervoor werkt de provincie samen met het crowdfundingplatform Voorjebuurt.nl.

Visie rijke groenblauwe leefomgeving

De provincie Zuid-Holland wil meer groen in en om de stad. Provinciale Staten hebben dat op 20 februari 2019 besloten met het vaststellen van de visie Rijke groenblauwe leefomgeving en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Samen met netwerkpartners zoekt de provincie naar manieren om de historisch gegroeide spanning tussen economie en ecologie op te heffen. Doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap.

Meer informatie

Tekst: Provincie Zuid-Holland
Foto's: Hof van Seghwaert