jonge egel - een van de icoonsoorten in Zuid-Holland die profiteert van de plannen voor het Groenste Fietsnetwerk van Nederland

Groenste Fietsnetwerk van Nederland biedt kansen voor natuur en landschap

Provincie Zuid-Holland
28-MEI-2020 - Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden gaat de basis vormen voor een kilometerslange brede ecologische zone. De plannen hiervoor zijn door de betrokken gemeenten beschreven in het ambitiestatement 'Groenste Fietsnetwerk van Nederland'. De provincie Zuid-Holland en verschillende kennispartners helpen bij de realisatie.

Door op een praktische manier de bermen en de groengebieden langs het fietsnetwerk ecologisch in te richten, te beheren en aan elkaar te koppelen krijgen soorten zoals de egel, de weidehommel en de argusvlinder de kans om nieuwe gebieden te ontdekken. Ook krijgen geïsoleerde populaties weer de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen. Het stedelijk landschap als geheel wordt aantrekkelijker, ook voor recreatief gebruik, doordat de rivier via het stedelijke gebied wordt verbonden met de polders van de Alblasserwaard.

Groenste Fietsnetwerk van Nederland / Gorinchem / Alblasserwaard / Drechtsteden

Ecologische modellen

De provincie Zuid-Holland helpt de gemeenten bij het vergroenen van het fietsnetwerk door het in kaart brengen van (mogelijke) ecologische verbindingen. Het hightech adviesbureau ECOGoggle en Naturalis Biodiversity Centre gaan namelijk grote hoeveelheden groendata verwerken tot ecologische modellen. De interactieve applicatie die door ECOGoggle ontwikkeld is, geeft inzicht in knelpunten en kansen voor ecologische verbindingen en het vergroten van de biodiversiteit. Hierdoor wordt het voor de gemeenten makkelijker om de juiste keuzes te maken in hun ambitie voor een biodiverse leefomgeving.

Argusvlinder bij het Groenste Fietsnetwerk van Nederland

Kwaliteit leefomgeving

Een mooie groene omgeving in dit dichtbebouwde stedelijke gebied is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving voor inwoners. Ook de vele recreanten die over de rivierdijk fietsen, en iedereen die het fietsnetwerk gebruikt voor woon-werkverkeer, kan straks door mooi groen fietsen. Daarnaast draagt vergroening van deze verstedelijkte en onder zeeniveau gelegen zone eraan bij, om nu en in de toekomst de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Op de fiets door het groenste Fietsnetwerk van Nederland

Eerste initiatieven

Inmiddels zijn de eerste initiatieven in de deelnemende gemeenten gestart. Er zijn inheemse bomen en struiken aangeplant en op diverse plekken wordt het groen langs de fietspaden inmiddels ecologisch beheerd. Gebiedsexperts en vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht, Stichting BIJ de Heerlijkheid, Groene Cirkel Bijenlandschap en de Werkgroep Prachtlint van Stichting Blauwzaam gaan hun natuurkennis delen met de groenbeheerders van de gemeenten. Kennisontwikkeling is voor dit gebied en voor de provincie Zuid-Holland van groot belang. De ambitie is dan ook groot: doel is om te komen tot een verdubbeling van de biodiversiteit in dit dichtbebouwde gebied.

Tekst: Sjoerd Steenbergen, provincie Zuid-Holland
Foto's: Peter Paul Klapwijk; Patrick Verhaar; Richard Slagboom (leadfoto: jonge egel - één van de icoonsoorten in Zuid-Holland die profiteert van de plannen voor het Groenste Fietsnetwerk van Nederland)