Toekomst natuurontwikkeling Groene Woud

Grootschalig natuurherstel oplossing voor klimaat- en biodiversiteitscrisis

ARK Rewilding Nederland, Rewilding Europe
12-DEC-2019 - Vandaag roepen 15 Europese rewilding organisaties de EU op om te kiezen voor een wilder Europa. Maak grootschalig natuurherstel (rewilding) onderdeel van de Green Deal en de Biodiversity Strategy van de EU. Dit heeft de potentie de gevolgen van klimaatverandering aanzienlijk te verminderen, en de achteruitgang in biodiversiteit om te keren.

Grootschalig natuurherstel helpt om zeldzame soorten als de lynx meer leefgebied te gevenGister presenteerde EU-commissaris Frans Timmermans het concept van de Europese Green Deal in Brussel. Hoewel dit document een goed uitgangspunt is, vinden de 15 Europese rewilding organisaties dat veel meer nadruk gelegd moet worden op natuurlijke oplossingen, en hoe grootschalig natuurherstel kan helpen om zowel het huidige klimaatprobleem als de crisis in biodiversiteit aan te pakken.

Door op natuur gebaseerde oplossingen (nature-based solutions) te stimuleren, kan rewilding helpen om een hele reeks maatschappelijke uitdagingen te verminderen en te overwinnen. Natuur is onze beste bondgenoot en kan ons - op een kosteneffectieve manier - beschermen tegen overstromingen, kusterosie en bosbranden. Bovendien kan zij ook drinkwatervoorraden veiligstellen, de gezondheid en het welzijn van de mens waarborgen en economische groei stimuleren. Rewilding is een van de meest praktische en voordelige manieren om de klimaatverandering te verminderen, en helpt de klimaatbestendigheid te vergroten. 

Twee kanten van dezelfde medaille

Volgens een belangrijk wetenschappelijk rapport uit 2017 over natuurlijke klimaatoplossingen, zou grootschalig herstel van koolstofrijke, natuurlijke ecosystemen zoals natuurlijke bossen, natuurlijke graslanden, zeebodems, kustgebieden en met name veengebieden ten minste 37 procent van de vereiste broeikasgasreductie kunnen bieden die nodig is om de opwarming van de aarde tot 2030 onder de 2 graden te houden. Desondanks wordt momenteel slechts een klein deel van de investeringen om klimaatverandering te voorkomen aan natuurlijke oplossingen toegewezen. Vooralsnog wordt er vooral ingezet op allerlei technische oplossingen.

Een impressie van een natuur gebaseerde oplossing: klimaatbuffer IJsselmonde langs de Koedood tussen Barendrecht en Rhoon"De Europese Green Deal zou natuurlijke oplossingen daarom moeten omarmen als een innovatieve aanpak die zowel de natuur als de mens ten goede kan komen", zegt Frans Schepers, Managing Director van Rewilding Europe. "We hebben met deze deal een historische kans in Europa om zowel op grote schaal de natuur te herstellen, als om klimaatverandering te bestrijden: twee kanten van dezelfde medaille."

Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling voegt daar aan toe: “In Nederland laat ARK zien dat het ook op Nederlandse schaal werkt. We tonen met innovatieve voorbeeldprojecten en pilots aan dat klimaatbuffers en CO2-vastlegging door middel van natuurontwikkeling heel goed te realiseren zijn in ons land. Als bonus krijgen mensen er ook nog eens prachtige en beleefbare natuur voor terug.” 

Steun de 'Call to Action for a wilder Europe'

Vandaag zetten 15 Europese rewilding partners de schijnwerper op de kansen die rewilding biedt voor Europa. We vragen burgers, beleidsmakers, rivierbeheerders, financiers, bosbeheerders, wildbeheerders, wetenschappers en anderen om samen met ons aan een wilder Europa te werken, en onze oproep aan de EU te steunen. Hiervoor nodigen we alle organisaties, rewilding-initiatieven, actiegroepen, NGO's, wetenschappelijke instellingen en bedrijven uit deze "Call to Action for a Wilder Europe" te onderschrijven en te delen.

"Rewilding is een onmisbare toevoeging aan de bescherming van kwetsbare natuurgebieden in Europa en Nederland", voegt Jos Rademakers toe. "Gebieden worden er weerbaarder, robuuster en sterker door. De huidige stikstofcrisis laat in Nederland nog eens glashelder zien hoe nodig dat is. Deze oproep tot actie komt dan ook op exact het juiste moment. We willen laten zien dat grootschalig natuurherstel een positieve uitweg biedt waar mens en maatschappij van profiteren.” 

Het voortouw nemen

Wilde kuddes die vrij rond kunnen trekken dragen sterk bij aan de toename van biodiversiteitDeze organisaties hebben het voortouw genomen voor de 'Call to Action for a Wilder Europe': ARK Natuurontwikkeling, Nederland; Biotope’s fund for nature, Frankrijk; Ecosulis, Groot-Brittanië; Natural Forest Academy, Duitsland; Rewilding Apennines, Italië; Rewilding Britain, Groot-Brittanië; Rewilding Europe; Suomen Luonnon; Villiinnytysyhdistys Ry, Finland; Rewilding Oder Delta, Duitsland; Rewilding Portugal; Rewilding Sweden; Rewilding Spain; Rewilding Rhodopes, Bulgarije; Rewilding Ukraine; SCOTLAND: The Big Picture, Groot-Brittanië; WILD Foundation, Verenigde Staten

Meer weten? Kijk/download de 'Call to Action for a Wilder Europe'.

Tekst: ARK Natuurontwikkeling en Rewilding Europe
Illustratie: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling; Richard Witte