Berm Gouda

Gemeente Gouda is BovensteBesteBermbeheerder 2020

De Vlinderstichting
17-JUL-2020 - Het was een moeilijke keuze, want er waren veel erg goede kandidaten, maar uiteindelijk is de jury tot een unaniem oordeel gekomen: gemeente Gouda wordt uitgeroepen tot BovensteBesteBermbeheerder van 2020. Al vele jaren worden veel bermen hier beheerd zodat bloemen, en daarmee ook vlinders en andere bestuivers, goede leefomstandigheden hebben.

De uitreiking van de BovensteBesteBermbeheerder 2020 aan de gemeente GoudaAndré van Kleinwee is de verpersoonlijking van het goede bermbeheer van de gemeente Gouda: hij zet zich al bijna veertig jaar in voor de natuur, insecten en vlinders. De jury: “Op veengrond, dus extra moeilijk om resultaat te boeken. Maar het lukt wél en de aanhouder wint. Deze gemeente is een voorbeeld voor andere gemeentes op rijke bodems!” Maartje van der Veen was een van de personen die de gemeente Gouda, en in het bijzonder van Kleinwee, genomineerd hebben. Van der Veen: “André is in de jaren tachtig al begonnen met ecologisch bermbeheer. Bijna veertig jaar later bloeien de Goudse bermen voluit en zijn er allerlei orchideeënsoorten. De bermen vormen één grote ecologische hoofdstructuur, die weer verbonden zijn met grote natuurgebieden in en rondom de stad. André werkt nauw samen met productbeheerder Marieke van der Meer, die zorgt voor het reguliere onderhoud. Marieke kijkt altijd praktisch of iets mogelijk is.” Van der Veen heeft aan het eind van haar nominatie nog een wens: “Het zou geweldig zijn als we het belang van bloemen en planten over kunnen brengen op bewoners met versteende tuinen of tuinen met alleen maar gras. Met aandacht van De Vlinderstichting krijgen we ongetwijfeld weer meer bereik om Gouwenaren te bereiken.” Die wens is nu dus in vervulling gegaan.

Boer Dirk in gesprek met UtrechtersBoer Dirk Meerkerk uit Polsbroek kwam nipt als tweede uit de bus. Dirk Meerkerk, of Boer Dirk zoals hij vaak wordt genoemd, verzorgt al vele jaren in de gemeente Utrecht het ecologisch maaibeheer in de vorm van hooilandbeheer. De jury: “Door het beleid van de gemeente krijgt Dirk de kans om het op zijn eigen(wijze) manier te doen. Een prima vent met een aansprekende werkwijze. Werkt veel met vrijwilligers.” Harmke van Dam is een van de vele mensen die hem genomineerd hebben: ”Hij is een uitstekende intermediair tussen bewoners, gemeente en aannemer. Zo is hij heel enthousiast en stimulerend waardoor een groeiende groep omwonenden en vrijwilligers meehelpt met het hooien. Andersom is hij ook behulpzaam en flexibel en hij denkt goed mee met de wensen en initiatieven van omwonenden”. Ook Hans van Lunteren prijst zijn contacten met de bewoners: “Doordat Dirk Meerkerk met zijn paard en wagen een verschijning is in het Utrechtse groenonderhoud, weet hij de aandacht op zijn ecologische maaiwerkzaamheden te vestigen wat al snel tot vragen en een gesprek leidt. Onvermoeibaar staat hij de mensen te woord. Een authentieke ambassadeur van ecologisch, kleinschalig bermbeheer."

Een mooie bloemenzee in Goudse berm

Bermbeheer voor biodiversiteit

De verkiezing BovensteBesteBermbeheerder 2020 is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Titia Wolterbeek, directeur van de Vlinderstichting: “Er kan helaas maar één winnaar zijn. Veel gemeenten en andere organisaties, en ook particulieren, zijn heel goed bezig met bermbeheer, gericht op biodiversiteit. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineerden. We hopen dat deze verkiezing een stimulans is voor andere bermbeheerders om zich ook in te zetten voor de biodiversiteit in stad en dorp.” Kleurkeur, het keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer, kan daarbij een steun in de rug zijn.

De jury bestond uit Patrick Jansen (Wageningen Universiteit), Lodewijk Hoekstra (tv-tuinman), Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur) en Anthonie Stip en Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting). Titia Wolterbeek reikte op 17 juli 2020 de prijs uit, een houtsculptuur gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk, initiatiefnemer van de verkiezing. Andere genomineerden die hoog zijn geëindigd zijn de gemeenten Noordoostpolder, Maasgouw, Utrecht, Gemert Bakel en Goes en Stadsdeel Oost Amsterdam.

Tekst: Liesbeth van Agt & Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Foto’s: Niels de Zwarte (leadfoto: Bloemenberm in Gouda); Sjaak Witteveen; Wim Horst; Maartje van der Veen