Toekomstbeeld Dommeldal (zonder tekst)

Op weg naar een natuurlijker Dommeldal

ARK Rewilding Nederland
11-APR-2021 - ARK Natuurontwikkeling is in het Dommeldal gestart met de versterking van het stroomgebied van de Dommel. Natuurgebieden worden er met elkaar verbonden, ontbrekende stukken worden aangekocht en ecologische verbindingen gerealiseerd. Daarvoor zal bijvoorbeeld op sommige plekken het bos tot de oevers van de Dommel gaan reiken. Talloze planten en dieren zullen van de maatregelen profiteren.

ARK Natuurontwikkeling is in het Dommeldal gestart met de uitvoering van ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. Onderdeel van dit project is versterking van het stroomgebied van de Dommel en uitbreiding van de leembossen in Het Groene Woud waarvan het Dommeldal deel uitmaakt. “In het Dommeldal willen we de natuur versterken en de gebieden zo aanpassen dat schade door klimaatverandering beperkt wordt”, vertelt ARK-projectleider Ger van den Oetelaar. “Hiervoor realiseren we ecologische verbindingen met De Geelders, treffen we maatregelen tegen verdroging en gaan we aan de slag om natuur te beschermen.” Dit moet resulteren in een natuurlijker Dommeldal waar het voor planten en dieren goed toeven is. “Op sommige plekken zal het bos zelfs tot de oevers van de Dommel gaan reiken. Zo creëren we ideale beschuttingsplekken voor dieren.”

Versterking natuur én landbouw

De activiteiten van ARK in het Dommeldal bestrijken het stroomgebied van de Dommel van Son en Breugel tot aan GemondeARK startte in 2019 met het project Brabants Goud in Het Groene Woud. In dit project worden bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar verbonden om het Natuurnetwerk Brabant completer te maken. Want daarin ontbreken belangrijke gebieden en verbindingen voor dieren en planten. Het gaat vaak om percelen die nog in agrarisch gebruik zijn of eigendom van particulieren. Van den Oetelaar: “We zijn sinds 2019 in het Dommeldal bezig om die ontbrekende percelen te verwerven. Dat doen we via aankoop of via kavelruil. In dat laatste geval zorgen we eerst dat we in de buurt kwalitatief betere gronden in bezit krijgen. Zo kan de agrariër daar zijn bedrijfsvoering onder betere omstandigheden voortzetten. De kavels die hij verlaat, zetten wij vervolgens in voor natuurontwikkeling. Daarmee profiteert niet alleen de natuur van herstel en vernieuwing maar gaat ook de landbouw erop vooruit.”

Krachten bundelen

ARK werkt voor Brabants Goud samen met onder meer Waterschap de Dommel en terreineigenaren zoals Staatsbosbeheer. Van den Oetelaar: “De percelen die we omvormen tot natuur sluiten aan op natuurgebieden van anderen. Voor het beste resultaat moeten we de krachten bundelen.” Het beheren van alle verworven percelen doet ARK ook, maar wel tijdelijk. In 2023/2024 draagt ARK deze permanent over aan andere terreinbeheerders.

Toekomstbeeld van het Dommeldal. Deze Illustratie is gratis te downloaden in de Web(geef)winkel van ARK. Klik op de illustratie om ernaartoe te gaan

245 hectare op de teller

De watersnip is een van de soorten die zal profiteren van het herstel van het Dommeldal

ARK is niet alleen actief in het Dommeldal. Ook in De Geelders en het gebied rondom De Beerze worden voor het project Brabants Goud nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Hier leest u meer over het project Brabants Goud in Het Groene Woud. U vindt er onder meer beschrijvingen van de deelgebieden in het Dommeldal, inclusief gebiedskaarten. Het verwerven van de benodigde gronden verloopt voortvarend. Eind maart 2021 beschikte ARK over circa 245 hectare grond in Het Groene Woud.

Dommeldal nieuwsbrief

Wilt u de hoogte blijven van alle vorderingen? De eerste ARK-nieuwsbrief over het Dommeldal is net verschenen, lees hier. Ook voortaan ontvangen? Meld u dan aan voor de ARK-nieuwsbrief over het Dommeldal. Stuur daarvoor een e-mail naar info@ark.eu onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief Dommeldal’.

Tekst en kaart: ARK Natuurontwikkeling
Foto: Luc Hoogenstein, Saxifraga
Illustratie: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling