Nieuwe Caribbean Shark Coalition promoot training, impact en samenwerking op het gebied van haaienbescherming

Beneath the Waves, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)
25-MEI-2021 - De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Beneath the Waves (BTW) hebben de Caribbean Shark Coalition (CSC) gelanceerd. Het is een innovatief, nieuw platform om stakeholders, onderzoekers, overheden en financierders samen te brengen voor betere samenwerking en de impact van de wetenschap en beleid te vergroten binnen het Caribisch gebied.

Meer dan 45 nieuwe leden van NGO's, regeringen en lokale bedrijven uit 24 landen zijn formeel toegetreden tot de CSC om capaciteit op te bouwen rond onderzoek, beleid en onderwijs voor bedreigde soorten in deze regio.

Onderzoekers tijdens het Shark Shakedown-project

Het Caribisch gebied speelt een belangrijke rol om de wereldwijde doelstelling te behalen van het beschermen van dertig procent van de wereldzeeën in 2030. In het kader van deze visie heeft de CSC drie primaire doelen, die zullen worden uitgevoerd door middel van samenwerking en projecten van de CSC-leden. Ten eerste zal de CSC samenwerking bevorderen op het gebied van onderzoek naar haaien en roggen, beleids- en capaciteitsopbouw tussen stakeholders voor bescherming van haaien faciliteren, en mogelijkheden bieden voor kennisoverdracht en delen van data. De CSC zal ook zoeken naar manieren waarop grensoverschrijdende bescherming kan worden verbeterd om de gezondheid van haaien- en roggenpopulaties op lange termijn te waarborgen. Ten slotte streeft de CSC ernaar een duurzame toekomst voor deze soorten veilig te stellen. Dat is ook belangrijk voor het welzijn van de mens die van hen afhankelijk is. Daarom betrekken ze lokale bedrijven, belanghebbenden en bedrijven uit de particuliere sector.

"Dit is een historisch moment voor natuurbehoud van de Caribisch zee", zegt Tadzio Bervoets, directeur van DNCA en een van de oprichters van het CSC. “We roepen op tot grensoverschrijdende mariene bescherming in deze wateren, omdat we weten dat deze toproofdieren ecosystemen, riffen, visserijen en voedingsstoffen buiten de exclusieve economische zones (EEZ wateren) met elkaar verbinden. Het CSC zal ons helpen bij het opsporen en aanpakken van kritieke kennisgaten rond haaien en roggen in de regio, en zal gezamenlijke onderzoeksprojecten ondersteunen."

Dr. Austin Gallagher, hoofdwetenschapper van Beneath the Waves: “In de loop der jaren hebben velen belanghebbenden uit de hele regio hun interesse getoond om zich bezig te houden met fundamenteel onderzoek of onderwijs over haaien, maar een gebrek aan middelen of technische of operationele expertise beperkte hen om actie te ondernemen." Hij voegt hieraan toe: "We hopen dat de CSC een rol kan spelen bij het creëren van de vriendelijke, open en ondersteunende gemeenschap waar die mensen naar op zoek waren."

De CSC-leden zijn experts van NGO's, lokale gemeenschappen, intergouvernementele organisaties en regeringen, de academische wereld, beleidsinstituten en lokale bedrijven. Ze werken samen om onderzoek naar en de bescherming van haaien en roggen in de wateren van het Caribisch gebied te verbeteren. De CSC zal multidisciplinaire trainingen aanbieden, regiobrede beoordelingen verzorgen en beurzen verstrekken aan projecten van CSC-leden. De CSC zal ook de belangen en doelstellingen van de leden en, meer in het algemeen, haaien en roggensoorten van het Caribisch gebied vertegenwoordigen bij de VN (UNEP-CEP en het Regional Activity Center for the SPAW Protocols of the Cartagena Convention), IUCN-Caribbean, CITES, CMS, CBD en andere internationale bijeenkomsten.

Voor meer informatie, zie caribbeansharks.co.

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance & Beneath the Waves
Foto: Sami Kattan, Beneath the Waves