Ember, een geredde koala, op een boomtak in haar verblijf bij IFAW-partner Friends of the Koala

Steun aan Australië na bosbranden

Stichting IFAW
18-JUL-2021 - In de nasleep van de Black Summer-bosbranden heeft het International Fund for Animal Welfare in Oost-Australië een aantal belangrijke projecten opgestart. Deze richten zich op rehabilitatie van wilde dieren en herstel van hun leefgebieden. Een ander doel is het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van de bevolking tegen natuurrampen in de toekomst.

Krachten bundelen

Het Great Eastern Ranges (GER) Initiative en International Fund for Animal Welfare (IFAW) hebben hiertoe hun krachten gebundeld. In de komende twaalf maanden zullen wij een aantal projecten uitrollen, gericht op herstel van gemeenschappen, wilde dieren en natuurgebieden die hebben geleden onder de zware bosbranden.

Het gaat om drie prioriteitsgebieden in Nieuw-Zuid-Wales en Queensland: de Lockyer Valley, de Southern Border Ranges en de Greater Blue Mountains. Deze gebieden zijn zwaar getroffen door de verwoestende bosbranden in 2019 en 2020. De organisaties staan voor de enorme opgave om uit de crisis te komen en hebben nog een lange weg te gaan om alle schade te herstellen.

GER en IFAW hebben daarom de handen ineengeslagen en hebben gezamenlijk extra mogelijkheden om meer herstelwerkzaamheden uit te voeren via ons regionale partnernetwerk, in samenwerking met lokale stakeholders: landeigenaren, natuurbeheer en groepen uit de gemeenschap. De projecten bouwen voort op en zijn van toegevoegde waarde voor het belangrijke werk dat er al in deze natuurgebieden is verzet, via particuliere initiatieven en door de inzet van GER en IFAW.

Het planten van bomen na een bosbrandRebecca Keeble, Regionaal Directeur Oceanië van IFAW, geeft aan dat herstel na bosbranden tijd vergt en in samenwerking met de lokale gemeenschap moet worden uitgevoerd. Het is belangrijk om capaciteit en veerkracht op te bouwen. Dat betekent dat de mensen die zijn geraakt door de bosbranden onderdeel moeten zijn van de oplossing.

Zij legt uit: “De Black Summer-bosbranden waren catastrofaal. Ze hebben een spoor van verwoesting achtergelaten in het hele gebied en hebben een langdurige impact voor dieren en mensen. Daarom is het zo belangrijk dat wij niet alleen tijdens een ramp, maar ook daarna klaarstaan om te helpen. Ecosystemen zijn volledig verloren gegaan en het kost jaren, zo niet decennia, voordat die zich herstellen. Herstel is van vitaal belang en wij moeten alles doen wat maar mogelijk is. IFAW blijft zich samen met haar partners inzetten voor het redden en rehabiliteren van dieren, maar wij moeten er ook voor zorgen dat dieren een veilige plek hebben om naar terug te keren."

Dit belangrijke werk is te groot voor één partij. Daarom werkt IFAW samen met GER en hun netwerk van regionaal en lokaal natuurbeheer, verschillende gemeenschapsgroepen, wetenschappers en particuliere landeigenaren. Zo geven we onze wilde dieren en gemeenschappen de kans om deze ramp te boven te komen en samen in balans te leven.

De herstelwerkzaamheden zijn divers en omvatten:

  • Het planten van bomen en struiken, zodat inheemse dieren, zoals koala's, reuzenkoeskoezen en grijskopvleerhonden plekken hebben om te leven en voedsel te vinden;
  • Het plaatsen van nestkasten en zorgen voor nestruimte in boomholten;
  • Afspraken maken met particuliere landeigenaren over natuurbehoud en het plannen van herstel na een bosbrand;
  • Gemeenschapsfora om lokaal vaardigheden en kennis op te bouwen.

Over het Great Eastern Ranges Initiative

Sinds 2007 brengt het Great Eastern Ranges Initiative (GER) mensen samen om het verlies van inheemse wilde dieren en hun leefgebieden tegen te gaan, natuurlijke oplossingen te bieden voor de klimaatcrisis, vitale hulpbronnen te beschermen en om leefgebieden en ecosystemen te realiseren waarin natuur en mens gedijen. Tegenwoordig zijn wij een van 's werelds grootste initiatieven voor natuurbehoud. Via ons uitgebreide netwerk van lokale, regionale en nationale partners werken wij aan milieu- en sociaaleconomische oplossingen en verbeteringen op het vlak van gezondheid en cultuur in Oost-Australië.

Tekst: IFAW
Foto's: Stacey Hedman, IFAW (leadfoto: Ember, een geredde koala, op een boomtak in haar verblijf bij IFAW-partner Friends of the Koala)