Plastic soep

Plastic kost samenleving een fortuin

WWF Nederland
6-SEP-2021 - De plasticcrisis neemt ongekende vormen aan en de huidige aanpak van het probleem faalt. Dat is de conclusie van het vandaag gepubliceerde nieuwe rapport 'Plastics: The cost to society, environment and the economy' van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Het onderzoek werd uitgevoerd door Dalberg Global Development Advisors in opdracht van WWF. Om de plasticcrisis tegen te gaan is een wereldwijd verdrag nodig met afspraken over het verminderen van plasticgebruik en de eisen die gesteld worden aan (de productie van) plasticproducten.

De wereldwijde plasticvervuiling kostte de samenleving, het milieu en de economie in 2019 ruim vier biljoen euro. Als er geen actie wordt ondernomen, verdubbelen deze kosten in de aankomende twintig jaar. Ter vergelijking: dit komt overeen met 85 procent van de wereldwijde uitgaven voor gezondheid in 2018 en is hoger dan het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Duitsland, Canada en Australië samen. Het rapport (pdf; 1,7 MB) laat verder zien dat overheden en burgers onbewust genoegen nemen met een plasticsysteem dat negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Het valt ook op dat de prijs van plastic in schril contrast staat met schadelijke neveneffecten. Als de prijs voor plastic 1 euro is, kost het ons 10 euro om de schadelijke effecten van dat plastic tegen te gaan.

Lees hier het rapport (Engelstalig) (pdf; 1,7 MB)

Plasticproductie verdubbelt, vervuiling verdrievoudigt

Onder andere gezondheidsschade, aantasting van koraal en andere ecosystemen in zee en het opruimen van afval en de verontreinigende stoffen die vrijkomen bij de verbranding van plastic kosten veel geld. Als we niets veranderen verdubbelen de kosten en verdrievoudigt de plasticvervuiling in onze oceanen.

Om deze crisis goed aan te pakken en de kosten te verminderen zouden VN-lidstaten een wereldwijd verdrag moeten sluiten om plasticvervuiling flink te verminderen. De eerste mogelijkheid hiervoor is in februari 2022 tijdens een bijeenkomst van vertegenwoordigers van die lidstaten. 

Nederland kan ook nog grote stappen maken

De petitie voor een plasticverdrag is al ruim twee miljoen keer ondertekend door mensen die vinden dat er meer moet gebeuren tegen plasticvervuiling.

Het Wereld Natuur Fonds wil dat er meer eisen komen aan de productie van plastic, zodat hergebruik gemakkelijker wordt. Door het gebruik van diverse soorten grondstoffen is veel plastic nu moeilijker te recyclen. Maar er is meer nodig om het gebruik van plastic te ontmoedigen. Oskar de Roos, plasticexpert bij WWF-NL: “Dat er sinds 1 juli 2021 ook statiegeld zit op kleine plastic petflessen voor frisdrank en water is een mooie eerste stap, maar dat moet uitgebreid worden. Ook zouden er meer eisen gesteld moeten worden die ertoe leiden dat in 2030 alleen nog maar honderd procent hergebruikte grondstoffen in plastic zit en zou het heffen van hogere belasting op plastic een oplossing zijn.”

Wereldwijd verdrag noodzakelijk

Tijdens de allereerste “Global Ministerial Meeting on Marine Litter and Plastic Pollution” die op 1 en 2 september plaatsvond, spraken landen hun steun uit om vooruitgang te boeken met de verdragsonderhandelingen. Dit is onderdeel van de Verenigde Naties Sustainable Development Goals. WWF dringt er bij alle VN-lidstaten op aan om te onderhandelen over een wereldwijd verdrag dat alle stadia van de plastic levenscyclus moet aanpakken en het weglekken van plasticvervuiling in de oceanen tegen 2030 moet stoppen.

Meer informatie

Tekst: Sabine Bos, Wereld Natuur Fonds
Foto's: Wereld Natuur Fonds