Coral Reef

Nieuw onderzoek verbetert techniek om koraalriffen te bestuderen

Carmabi, Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), Universiteit van Amsterdam
30-SEP-2021 - Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de CARMABI Foundation implementeerden 3D-technieken voor het onderzoeken van riffen. Zo kunnen soorten die in verborgen holtes leven beter in kaart gebracht worden. Twaalf locaties langs de kust van Curaçao werden geselecteerd en geanalyseerd. Met deze nieuwe techniek kunnen de complexe ecosystemen nauwkeuriger worden bestudeerd.

RotsspletenKoraalriffen zijn een van de meest diverse ecosystemen op aarde. De prachtige skeletstructuur van koraal biedt dieren een rifhabitat, kraamkamer en jachtgebied, terwijl het ook kustgebieden beschermt. Klimaatverandering blijft een belangrijke bedreiging voor deze gebieden. Daarom zijn nauwkeurige technieken om koraal in kaart te brengen van vitaal belang voor onderzoekers die verandering willen detecteren. Traditionele kaarttechnieken gebruiken een 2D-benadering om schattingen van de oppervlaktebedekking naar een 3D-structuur te projecteren. Helaas mist deze techniek verborgen habitats, zoals overhangende rotsen en holtes. Dat kan resulteren in minder geschatte biomassa dan een oppervlakte daadwerkelijk bezit.

2D versus 3D

Nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en CARMABI Foundation vergeleek 2D- en 3D-meettechnieken. Traditioneel werd de hoeveelheid organismen berekend als het percentage geprojecteerde rifbedekking. Voorheen werd dit gedaan met 2D-onderzoek, maar een nieuwe strategie hoopt deze techniek te verbeteren door een combinatie van foto-analyse, duikonderzoek en computermodellering. Onderzoekers hebben twaalf koraalgebieden op het eiland Curaçao onderzocht en vervolgens de schattingen van de 3D-benthische* gemeenschap vergeleken met de traditionele 2D-analyse van de geprojecteerde oppervlaktebedekking.

Resultaten

Koraalrif

Tijdens dit onderzoek ontdekten wetenschappers dat bij het gebruik van 2D-technieken de relatieve bijdrage van organismen die verticaal groeien (gorgonen en grote sponzen) tot respectievelijk twee en elf keer lager was dan hun bijdrage aan de biomassa van het rif. Bovendien vertegenwoordigden verborgen gebieden bijna de helft van al het totale rifsubstraat. Dat betekent dat tweederde van alle koraalalgen en bijna alle korstvormende sponzen niet zijn opgenomen in traditionele technieken om koraal in kaart te brengen.

Met behulp van verschillende statistieken presenteert dit onderzoek aanpassingen aan de huidige monitoringtechnieken. Daarbij wordt benadrukt dat het belangrijk is de ecologische bijdragen van voorheen genegeerde of ondervertegenwoordigde soorten te evalueren. Deze aanpassingen kunnen worden gebruikt als aanvulling op traditionele onderzoekstechnieken om betere schattingen te geven voor biovolume, biomassa en elementsamenstelling (voorraden organische koolstof en stikstof) binnen koraalrifgemeenschappen.

Gevolgen

Koraalrif

Het begrijpen van de ware samenstelling van koraalriffen is van vitaal belang voor het ontwerpen en implementeren van effectieve instandhoudingsstrategieën. Het unieke vermogen van koraal om complexe habitats te creëren is van groot belang voor het behoud van biodivers onderwaterleven in ondiepe wateren. Naar schatting is bijna 75 tot 90 procent van de ecosystemen van koraalriffen verborgen onder het oppervlakteskelet. Dit betekent dat voor elke vierkante meter die te zien is, er tot acht vierkante meter extra leefgebied onder ligt. Deze studie suggereert dat 2D-benaderingen nuttig kunnen zijn om relatief snelle schattingen van de 'gezondheid' van het rif te maken. Een 3D-benadering is echter nodig om de ware samenstelling van koraalriffen te begrijpen.

Meer informatie

* Bentische zone: het biotoop in het onderste deel van een waterlichaam zoals een zee of meer.

Tekst: Dutch Caribbean Nature Alliance
Foto's: Niklas Kornder; Eric Mijts; Francesco Ungar