Boomgaard kleine landschapselementen

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap

Provincie Utrecht
11-NOV-2021 - De 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen hebben voortzetting van hun samenwerking symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen. De provincie Utrecht stelt voor de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het behoud van kleine landschapselementen (KLE).

Kleine landschapselementen zijn beplantingen in het landelijk gebied die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap een karakteristieke uitstraling geven. Met het geld kan het platform ook de komende jaren aan de slag.

Het Platform Kleine Landschapselementen bestaat uit de provincie Utrecht, zestien Utrechtse gemeenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en vier Agrarisch Collectieven. De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen. Een poel is een belangrijke kraamkamer voor libellen, een houtwal biedt beschutting aan zangvogels en een bomenrij zorgt voor beschutting voor vee in de zomer.

Boomgaard, een van de kleine landschapselementen

Een klein landschapselement heeft vaak ook cultuurhistorische waarde voor het landschap. Een poel werd bijvoorbeeld vroeger gebruikt als drinkbron voor het vee en knotwilgen waren belangrijke herkenningspunten in het landschap. Deze elementen karakteriseren het Utrechtse landschap en zijn daarom van waarde voor het landelijk gebied.

Verlenging samenwerking

De beschikbare 600.000 euro is voor de periode tot en met 2023. De samenwerkingspartners hebben bij het verlengen van de samenwerking besloten om sowieso tot en met 2024 samen op te trekken voor kleine landschapselementen. De uitvoering verloopt via agrarische collectieven. Grondeigenaren kunnen een aanvraag doen bij het agrarisch collectief in hun gebied. Via het platform krijgen aanvragers hulp bij het ontwerp, de financiering en de aanleg van hun landschapselement. Het aanleggen en herstellen van landschapselementen kan zowel in agrarische- als natuurgebieden en op landgoederen.

Van links naar rechts: gedeputeerde Hanke Bruin Slot Jochem Lekkerkerker, agrarische natuurvereniging Lopikerwaard en Jeanet Bok, provincie Utrecht

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de samenwerking: "De aanleg van kleine landschapselementen zorgt voor een verbetering van de biodiversiteit. Ook draagt het bij aan het mooie landschap van de provincie. Met onze samenwerking stimuleren we de aanleg ervan en zorgen we voor meer groen in onze provincie."

Platform Kleine Landschapselementen

Op initiatief van de provincie Utrecht is het Platform Kleine Landschapselementen in 2017 opgericht met negen partijen. Het platform is inmiddels gegroeid naar 23 partijen. De afgelopen twee jaar zijn via het platform 120 elementen in het landelijk gebied aangelegd of hersteld. Ook heeft het platform de Landschapswijzer externe linkontwikkeld, met informatie over de bomen en struiken die karakteristiek zijn voor het landschap in de provincie Utrecht.

Bekijk hier de mailadressen voor het indienen van een aanvraag.

Bekijk het bericht ook op provincie-utrecht.nl

Tekst en foto's: provincie Utrecht